הלכה יומית: ד' אדר א' « הקודם | הבא »

מעשר עני בנתינת הפירות והדרך הנוחה לעשות זאת

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות הארץ

א. נתינת מעשר העני היא נתינה של פירות המעשר לעני, ואין יוצאים ידי חובה בנתינת כסף כתמורה לאותם פירות.

ב. מכיוון שצריך לתת את הפירות דווקא, וכן מכיוון שיש קושי למצוא עני בכל פעם שהאדם מפריש תרומות ומעשרות, הדרך הנוחה והטובה ביותר לקיים את מצוות הנתינה היא על ידי הלוואה מראש לעני קבוע ('מכירי עניים'), וכן נוהגים ב'בית האוצר' שליד מכון התורה והארץ.

ג. בצורה זו, הפירות נקנים מאליהם לעני בשעת 'קריאת שם', והעני נותן למלווה רשות ליהנות מן הפירות תמורת קיזוז ההלוואה שהלווה לו מראש.ADB

toraland whatsapp