הלכה יומית: ד' ניסן « הקודם | הבא »

ברכת האילנות - סדר הברכה

מאת הרב יהודה הלוי עמיחי

א. נוסח הברכה הוא:

 

ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו דבר (י"א: כלום),

 

וברא בו בריות טובות ואילנות טובים (י"א: טובות) לְהָנות  (י"א: ליהנות) בהם בני אדם.

 

ב. המהדרים מברכים ברכת האילנות בר"ח ניסן בבוקר, מיד לאחר התפילה.

 

ג. מן הראוי לברך ברכת האילנות בנוכחות שלושה אנשים, ועדיף לברך במניין של עשרה אנשים.

 

ד. יש להקפיד שלא לברך ברכת האילנות  במקום שיש בו ריח רע או צואה.

 

ה. יש מהדרים ליטול ידיים, ולומר מזמורי תהילים ותפילות, לפני הברכה.

 

ו. יש לומר את הברכה בעמידה, בקול רם ובכוונה גדולה.