הלכה יומית: ו' סיוון « הקודם | הבא »

תוקף קדושת חג השבועות ומשמעותו עבור ישראל בתקופת התחייה

הרב אהוד אחיטוב

בחג השבועות עלינו לזכור את הייעוד שלנו, ויש לכך משמעות מיוחדת בתקופת התחייה כפי שכותב מרן הגראי"ה קוק זצ"ל (מאמרי הראי"ה ח"א - עמ' 23):

"דע, כי דרכך הכבושה, ישראל, היא מקור כל החידוש אשר בא ואשר יבוא לטובה על האנושיות הנהלאה; שמור את איתן רוחך בקרבך, ובשמחת ילדותך, ענה כמאז בקול גדול גם עתה, את הקריאה הגדולה והנלהבה: "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע". 

ואורחות חייך על אדמתך, וסדרי לאומך, וחיי עריך, מושבותיך, וקבוצותיך, המה יהיו צלצלי השמע אשר לקול הגדול הזה.

וכימי עולם, ימלא כל חללו של עולם תימהון על הדרת כבוד א-לה-ים חיים המופיעה בנשמת העם השב, זקן העמים, אשר נפזר לכל האפסים, והנה קם לרכז את חייו, ולחדש את נעוריו, בכל פאר עזוז תם ילדותו, וחוסן גבורת עלומיו על אדמת גאונו.

ובת קול תשוב ותפוצץ בקול אדיר, אשר ישמע בכל המחנות, בכל העמים ובכל הלשונות: "מי גילה רז זה לבני, רז שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר ברכו ה' מלאכיו גבורי כוח עושי דברו, לשמוע בקול דבר.

אתה ישראל, השב לבנות שממות ארצך, המצפה לתחייתך הלאומית, שמע את הד הקול הגדול הזה, אשר יישמע בעולם כולו, בהיותך נאזר בגבורת רוחך הגדול, הספוג מטללי התחיה, אשר באוצר חי העולמים סלה. וברוחך הגדול והקדוש הזה, תחוג יהודה את חגיך, תחוג בעוז את היום האדיר והנאור הזה את יום חג השבועות חג הבכורים, זמן מתן תורתנו, דע עמי לשמוח בו חדות עולמים סלה, "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו".

ADB

toraland whatsapp