הלכה יומית: ז' ניסן « הקודם | הבא »

נתינת מעשר ראשון ללוי כשמפרישים תרומות ומעשרות מחמת הספק

הרב אהוד אחיטוב

א. יש הסוברים שבמצוות דרבנן, כמו מרור בזמן הזה, לא חלה המגבלה של "מצווה הבאה בעבירה". ולפי זה גם אם לא נתנו את המעשר הראשון ללוי, אין זה מעכב את קיום מצוות אכילת מרור.

ב. אולם היות שיש פוסקים הסוברים שגם המרור הנאכל בליל פסח בזמן הזה, צריך להיות שייך לגמרי לאדם המקיים בו את המצווה; ולדעתם כאשר אדם צריך לתת ללוי ואינו נותן לו אזי חלק מהמרור שהוא אוכל הוא מרור שאינו שלו ואינו יוצא בו ידי חובה.

ג. לפיכך, לכתחילה צריך לתת מעשר ראשון ללוי מהחסה שהופרשה כמרור, וראוי לתת גם כשההפרשה נעשית מחמת הספק.

ADB

toraland whatsapp