הלכה יומית: ז' ניסן « הקודם | הבא »

תאריכי הגידולים השונים לסוגיהם המחייבים בביעור מעשרות

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

חובת הפרשת תרומות ומעשרות עד זמן הביעור בשנת השמיטה קיימת ביבול שגדל בארבע השנים האחרונות, לפי הפירוט הבא:

א. ירקות שנקטפו בין ראש השנה של שנת ה'תשע"ח לראש השנה של שנת ה'תשפ"ב.

ב. פירות האילן שהגיעו לשליש גידולם בין ט"ו בשבט ה'תשע"ח לראש השנה של שנת ה'תשפ"ב.

ג. קטניות שהגיעו לשליש גידולן בין ראש השנה של ה'תשע"ח לראש השנה של שנת ה'תשפ"ב.

                         

ADB

toraland whatsapp