הלכה יומית: ז' סיוון « הקודם | הבא »

הקדשת ביכורים בימינו ואמירת זכר לביכורים דווקא בימי החול

הרב אהוד אחיטוב
  • במאה השנים האחרונות, כאשר התחילו לקיים תהלוכות של הבאת 'ביכורים' לקרן קיימת לישראל, הסתייג מרן הרב הראשי לארץ ישראל הרה"ג הראי"ה קוק זצ"ל מקריאת השם 'ביכורים' לפירות משבעת המינים בימינו. לדעתו צריך להדגיש ולומר שפירות אלו הם רק "זכר לביכורים", אף שלדעת רוב הפוסקים לא חלה קדושת ביכורים כשהמקדש חרב. וכמה טעמים יש לדרישה זו:
  1. לחשוש לדעת הסוברים שגם בימינו יכולה לחול על הפירות קדושת ביכורים והם ייאסרו באכילה.
  2. יש בכך זילות של השם "ביכורים" שאמורים לקרוא שם זה על פירות משבעת המינים רק בזמן המקדש.
  3. מפני מראית העין, שלא ייראה הדבר שמותר להקריב קודשים בחוץ.
  • בדרך זו נהגו לאחר פטירתו של מרן הגראי"ה קוק זצ"ל גם הרבנים הראשיים לישראל הבאים אחריו, הראשל"צ הרה"ג הרב בן ציון חי עוזיאל זצ"ל והרה"ג הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל
  • חשוב לציין שלמרות שהם ברכו על עצם תהלוכות אלו, אך הם התריעו על כך שאין להסכים שתהלוכות שהן "זכר לביכורים" ייעשו תוך חילול שבת או חג.

להרחבה>>

ADB

toraland whatsapp