הלכה יומית: ח' כסלו « הקודם | הבא »

הרכבה, כנה, רוכב, עין, ראש, סדק, יתד, סדן, ערלה, נטיעה

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות הארץ

'הרכבה' פירושה ליצור מגע צמוד של שני חלקי צמח וגטטיביים: עלה, גבעול או שורש, תוך שאיפה שהם יתאחו ותחול זרימה הדדית של חומרים אורגאניים ואנאורגאניים בין שני חלקים אלה, ובמיוחד בין הכנה המושרשת לבין הרוכב. הרכבה זו נעשית בדרכים שונות: הרכבת עין, ראש, סדק, יתד, סדן ועוד. כרגיל בוחרים לכנה את הצמח החסון, המפתח מערכת-שורשים טובה והוא מתאים לתנאי הקרקע, בעוד הרוכב צריך להצטיין בפוריות ובטיב פריו.
בדרך כלל כשמרכיבים רוכב על כנה, בין בהרכבת עין ובין בהרכבת ראש - מונים שנות ערלה מעת נטיעת הכנה ולא מעת ההרכבה, מלבד מקרים חריגים, שיתבארו בהמשך.

ADB

toraland whatsapp