הלכה יומית: י"ג אייר « הקודם | הבא »

הטהרה וההתעלות של ישראל בימי העומר מהרגש הטבעי לעילוי הרוחני

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

 

מרן הגראי"ה קוק זצ"ל בספר אורות (אורות ישראל פ"ח פסקה א) מתאר את ימי הספירה כהתקדמות איטית של עם ישראל מפסח לעצרת, ממדרגה חומרית וגופנית יותר למדרגה של אדם שלם, תוך הבחנה בין שני סוגי הקורבנות: קורבן העומר בפסח וקורבן שתי הלחם בעצרת, וכך הוא כותב:

"לפיכך מחובר הוא פסח לעצרת על ידי ספירת העומר שבבית המקדש, שהיא מחברת את מנחת השעורים, מאכל בהמה, נטיית הרגש הטבעית, אל החיטים, מאכל אדם, העילוי השכלי הרוחני 'עץ הדעת חיטה היה'. ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלא ערכם ופעולתם, במעמקי הנפש ומרחבי החיים, בהופיעם כל אחד בצורתו העצמית השלמה, באין שום דבר מעיק לו כלל, ובהתכנסם והתקשרם יחד למערכה אחדותית עליונה".

ADB

toraland whatsapp