הלכה יומית: כ"ב אייר « הקודם | הבא »

נתינת מעשר עני כשספק אם הפירות משנת מעשר עני והדין בתערובת

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות הארץ

א. בספק בשנות המעשר, בפירות כגון שסק אפרסק וכדומה, שהחנטה שלהם היא בחודשים שבט-אדר, ויש ספק אם דינם כדין מעשר שני או כדין מעשר עני – יפריש בדרך של תנאי ויאמר (כפי שכתוב בנוסח ההפרשה): "תשע מאיות בצד התחתון של הפירות הרי הם מעשר שני, ואם הפירות חייבים במעשר עני – הרי הם מעשר עני". אך אינו חייב לתת מעשר עני.

ב. אולם במקרה שיש תערובת אשר בוודאי חלק מהפירות שבה הם משנת מעשר עני – חייב לתת מעשר עני. לכן בתערובת של אפרסקים או שסק שחלקם חנטו בשנה השלישית או בשנה השישית – חייב לתת מעשר עני על הכול.

ADB

toraland whatsapp