הלכה יומית: כ"ה סיוון « הקודם | הבא »

דישון, חפירה בקרקע לצורך השמינית, מערכת השקיה וחיטוי למניעת נזק

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

חכמים אסרו לבצע הכנות בשדה לצורך עיבוד הקרקע, גם כאשר המטרה לעבד אותה רק בשנה השמינית. לדוגמא: אסור ליישר קרקע לצורך זריעה בשמינית, או לחפור בורות לצורך נטיעה בשמינית. כמו כן אסור לחטא את הקרקע, לדשן אותה, להרוות אותה במים כדי להכינה לזריעה בשמינית, להתקין מערכות להדליית העץ בשמינית. ומובן שאסור לזרוע בימים האחרונים של השמיטה גם אם הנביטה תתבצע בשנה השמינית.

אך פעולות שמתבצעות לצורך שמירת הקרקע מנזק, מותר לעשותן בשביעית גם כדי שיהיה ניתן לעבדה בשמינית לדוגמה: מותר לחטא קרקע שעלול להגרם לה נזק בלתי הפיך בלא החיטוי. כמו כן פעולות שאינן הכנה למלאכה חקלאית, מותר לבצען בשביעית לצורך השנה השמינית. כגון: התקנת מערכת השקיה (מכיוון שההשקיה מותרת גם בשמיטה עצמה).

ADB

toraland whatsapp