הלימוד היומי י"ג אייר ה'תשפ"ד

לימוד אמונה יומי: ו' סיוון « הקודם | הבא »

חג השבועות, חג מתן תורה - חציו לה' וחציו לכם

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

כיצד הם סדרי החיים הנכונים בחג השבועות לגבי היחס בין הרוחניות לגשמיות? נאמר בגמרא (פסחים סח) "א"ר אלעזר: הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. מאי טעמא יום שנתנה בו תורה הוא". כלומר, לגבי המועדים השונים חלוקות הדעות האם היום צריך להיות לה' או לכם, כל כולו מוקדש לשמחה בה' בתורתו ובעבודתו, או לשמחה של בשר ויין, שהרי אין שמחה אלא בבשר ויין. אולם לגבי חג שבועות מודים שחציו לה' וחציו לכם. ולכאורה, דווקא ביום מתן תורה, יום נשגב קדוש ועליון, ביום הופעת התורה האלוהית עלי אדמות, היה אמור להיות שיום זה יהיה כולו לכם.

מבאר הרב קוק (במאמרי הראיה) שהטעם הוא "מפני שמן התורה הקדושה הגדולה והרחבה, תורת ד' צור כל העולמים, אנו יודעים איך לקדש את ה'לכם' ואיך להבין שגם ה'לכם' באמת אינו לכם נבדל אלא לד' הוא. לולא התורה שנתנה לנו. אם לא ההוא יומא דקא גרים, היה באמת ה'לכם' נפרד מהלד' פירוד תהומי, אבל בא היום הגדול היום שנתנה בו תורה והעביר אותנו מעל לגבולי הפירודים הללו, ויודעים אנו ממקורה של תורה דווקא דבעינן נמי 'לכם'. ומה'לכם' של הפרט אנו מציצים על ה'לכם' של הכלל כולו, ה'לכם' של כלל ישראל, ואנו מעלים אותו, מקדשים אותו ומאחדים אותו עם הקדושה של הלד' באין מחיצות מבדילות רק ביחודא שלים בשם כל ישראל'.

יום מתן תורה במובנו הלאומי הוא יום בו המדינה והמדיניות, המוסדות והמפעלים, כל מרחבי החיים, מוארים ומתקדשים באור התורה והקדושה. עד שנגיע ליום שבו בע"ה חוקת התורה תהיה לחוקת המדינה.

ACB

toraland whatsapp