מחשבון שנות ערלה

מחשבון מידות חז"ל - מידות אורך

שיעורי אורך בהלכה לפי רא"ח נאה

אגודל

טפח

זרת

אמה

קנה

ריס

מיל

פרסה

מטר

סנטימטר

*כאשר התוצאה קטנה מ-1/1000 המחשבון יציג "0"

שיעורי אורך בהלכה לפי חזון-איש

אגודל

טפח

זרת

אמה

קנה

ריס

מיל

פרסה

מטר

סנטימטר

toraland whatsapp