ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון לתאריך י סיוון  תשפ"ד הוא כ-12 אגורות 
(מטבע של 10 אגורות הוא פחות משווה פרוטה, המטבע הקטן ביותר שניתן לחלל עליו הוא מטבע של חצי שקל)

 

toraland whatsapp