ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון לתאריך יג אייר  תשפ"ג הוא כ- 10 אגורות יש ליטול מטבע של  חצי שקל או יותר

toraland whatsapp