ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון ליום י"ח מרחשוון תשפ"א,

הוא כ-9 אגורות 

 

 

F Btn 242X100 H (1)