ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון לתאריך ח מרחשוון תשפ"ג

 הוא כ- 7 אגורות

toraland whatsapp