ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון לתאריך כ"א מנחם אב תשפ"ג הוא כ-9  אגורות.

 

toraland whatsapp