ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון לתאריך ב אדר א' תשפ"ד הוא כ-9  אגורות

 

toraland whatsapp