ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון ליום ג' אלול תש"פ,

הוא כ-10 אגורות 

 

 

F Btn 242X100 H (1)