הנחיות לשתילת עץ ממשתלה מפוקחת

לקוח יקר, אשריך שאתה זוכה לקיים מצוות נטיעת עץ פרי באדמת הקודש.

העץ שרכשת עומד תחת פיקוח הלכתי של מכון התורה והארץ, רק במידה ומוצמדת אליו תווית הפיקוח של המכון. אם אין תווית מוצמדת לעץ, או שהתווית נראית לך קרועה או פגומה - בקש מבעל המשתלה להחליפו בעץ בעל תוית תקינה.

כלאים – במידה ותוית המכון מוצמדת לעץ, נמצא כי אין בהרכבתו איסור 'כלאים', ואפשר לשתול אותו ללא כל חשש.

* בעץ פומלה ישנו ספק הלכתי, ולכן לכתחילה רצוי לנטוע אותו על ידי גוי.

שנות ערלה – עקבנו אחר גידול העץ מנטיעתו, ועל פי זה מסומן על העץ מתי מסתיימות שנות הערלה שלו. על מנת שתוכלו לנהוג לפי התאריכים המסומנים עליכם לשתול את השתיל לפי ההנחיות בסרטון הבא.

 

חישוב שנות הערלה

אם קנית עץ מהמשתלות המפוקחות שלנו, בתחתית הגזע מופיעה תוית שעליה מופיעה השנה הראשונה לערלה. במידה ונטעת את העץ לפי ההוראות לעיל, וגוש האדמה לא התפורר במהלך ההעברה לקרקע, דין העץ כדלהלן:

Caption

השנה המצוינת על התוית

סיום שנות ערלה                    

פירות שיתחילו לגדול (יחנטו)       מתאריך זה מותרים באכילה*         

סיום שנת רבעי*

פירות שיתחילו לגדול (יחנטו) מתאריך זה אינם קדושים בקדושת רבעי

תשע"ט

 ט"ו בשבט תשפ"ב                    

ט"ו בשבט תשפ"ג

תש"פ

ט"ו בשבט תשפ"ג                      

ט"ו בשבט תשפ"ד

תשפ"א

ט"ו בשבט תשפ"ד                      

ט"ו בשבט תשפ"ה

תשפ"ג

ט"ו בשבט תשפ"ו                       

ט"ו בשבט תשפ"ז

תשפ"ד

ט"ו בשבט תשפ"ז                       

ט"ו בשבט תשפ"ח

* פירות הגדלים בשנה הראשונה שלאחר סיום הערלה, קדושים בקדושת נטע רבעי ויש לחלל אותם בברכה.

 

 

toraland whatsapp