ושבתה הארץ
שבת לה'

שנת שמיטה במכון התורה והארץ

מה חדש

פרשת השבוע

ביום הכיפורים עשינו תשובה, על כל מה שחטאנו במשך השנה הקודמת. חלק מן הכפרה היא ניתוק מכל מה שהביא אותנו לידי עבירה, עד כדי  התגברות על היצרים הבסיסיים כאכילה ושתיה. אך למרות הצורך שבדבר, גופנו נחלש. בחג סוכות חוזרים אנו אל הטבע, מתחזקים ומעוררים את כל הכוחות מחדש. מנסים אנו ל'הסתער' על כל כוחות החיים, כולל הנאות מותרות עם ריחות וצבעים. אבל הפעם ייעשה הכל בכשרות ובטהרה. זו דמותו השלימה של היהודי, שחי חיים מלאים בחומר וברוח. מציאות שלימה זו היא מקור לשמחה, ולכן חג הסוכות הוא חג של שמחה - "ושמחת בחגך", "והיית אך שמח".

עדכוני חודש תשרי

  • רק פירות שהתחילו לגדול בשמיטה יהיו קדושים בקדושת שביעית, לכן עדיין אין פירות קדושים בשווקים.
  • כל ירק שנקטף בשמיטה נחשב לקדוש בקדושת שביעית, הדבר נכון לכל ירק או עלה תבלין שיקטף בגינתנו, וגם לירקות רבים שמגיעים לשווקים. לפיכך יש להקפיד ביותר על רכישת ירקות תחת הכשר, ומומלץ להשתדל ולצרוך תוצרת קדושת שביעית.

  • בחודש זה רובם המוחלט של הפרחים נזרע לפני השמיטה, ולכן מותר לרוכשם ללא חשש.

קרא עוד

לוח זמני השמיטה


ט"ו אלול
סוף זמן שתילת עצי סרק
כ"ו אלול
סוף זמן שתילת פרחים וירקות
ראש השנה
איסור עבודות בקרקע, ירקות שנקטפים מעתה קדושים בקדושת שביעית
חודש תשרי
במהלך החודש מגיעים ירקות שביעית לשווקים
חודש טבת
תחילת הגעת פירות שביעית לשווקים
שביעי של פסח
ביעור מעשרות
חודש אייר
תחילת זמני ביעור של ירקות חורף
סוף חודש אלול
חתימה על פרוזבול
ראש השנה
תום שנת השמיטה, עבודות הקרקע מותרות
חנוכה
סיום ספיחין ברוב הירקות
חורף
תאריכי ביעור לפירות שונים
פסח
זמן ביעור היין

יש לי מושג

שמיטה בזמן הזה

מן התורה, חיובה של השמיטה הוא רק בארץ ישראל, לאחר כיבושה וחלוקתה, כפי שנאמר בתורה (ויקרא כה, ב): 'כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה''. לאור זאת, דנו הפוסקים בשאלה מה תוקפה של מצוות השמיטה בזמן הזה – האם חיובה הוא מן התורה או שמא מדרבנן? לשאלה זו יש השלכות מעשיות על כל הלכות השמיטה. למעשה, נפסקה ההלכה כדעת רבי (מועד קטן ב, ע"ב), שהשמיטה בימינו היא מדרבנן מכיוון שהשמיטה תלויה ביובל, וכל עוד שאי אפשר לקיים את מצוות היובל, מכיוון...

קרא עוד
תוספת שביעית

מ'הלכה למשה מסיני' למדו חז"ל שאיסור עבודת האדמה מתחיל שלושים יום לפני שנת השמיטה, כלומר: מראש חודש אלול. חכמים (שביעית פרק א משנה א; פרק ב משנה א) הוסיפו שאסור לחרוש בשדה תבואה מפסח ובשדה אילנות מחג השבועות, כיוון שנראה כאילו החרישה נועדה להכין את הקרקע לזריעה של השנה הבאה. דין זה נקרא 'תוספת שביעית', ועניינו הוספה על הזמן של שנת השמיטה, כך שאיסורי המלאכה חלים עוד לפני כניסת השנה. אולם 'הלכה למשה מסיני' זו בנוגע לדין תוספת שביעית אמורה דווקא...

קרא עוד
שמיטה מדרבנן

השלכות מעשיות: לאור האמור ששמיטה בימינו היא מדברי חכמים, הרי שלמעשה כל דיני השמיטה הם מדרבנן, ובכלל זה: איסור עשיית המלאכות, חיובי מצוות ה'עשה' של 'ושבתה הארץ', קדושת השביעית של הפירות, ושמיטת כספים. אחת ההשלכות של שמיטה מדרבנן, היא שאפשר למכור קרקע לנכרי על פי היתר המכירה, ואין בכך משום הפקעה של מצוות השמיטה מן התורה, כיוון שבנסיבות מסוימות הקלו הפוסקים להפקיע מצווה דרבנן באופן זמני. כמו כן, במקרים מסוימים הפוסקים מקלים יותר בנוגע למלאכות שמותר...

קרא עוד
קדושה ראשונה וקדושה שניה

במהלך ההיסטוריה היו שתי פעמים שארץ ישראל נתקדשה בידי עם ישראל בקדושה המחייבת את קיום המצוות התלויות בארץ. הקדושה הראשונה הייתה בכיבושיו של יהושע בן נון. כיבושים אלו המשיכו עם פטירתו ונסתיימו בימי דוד המלך, שהרחיב את שטחי כיבושו של יהושע. קדושה ראשונה זו בטלה עם חורבן הבית הראשון. הקדושה השניה הייתה עם עלייתו של עזרא הסופר ובית דינו. הם קידשו את רוב האזורים שהם ישבו בהם; היו אזורים שהם לא קידשו באופן מכוון, על מנת שבאזורים אלו לא יתחייבו במצוות...

קרא עוד
אוצר בית דין

אוצר בית הדין הוא תקנה שהובאה בתוספתא (שביעית פ"ח ה"א-ב) ומבוססת על כך שהתוצרת החקלאית הגדלה בשמיטה היא הפקר, וכולם יכולים ליטול ממנה בשווה.

קרא עוד
היתר המכירה

היתר המכירה הוא היתר שמבוסס על פסקו של שו"ת 'שמן המור' (יו"ד סימן ד). הוא אף נפסק בידי ר' יצחק אלחנן, ר' שמואל מוהליבר ור' יהושע מקוטנא והתבסס ברבות השנים בידי הרבנים הראשיים לדורותיהם, ובראשם מרן הרב קוק.  

קרא עוד
מושגים נוספים

אוצר הארץ

בהדרכת מכון התורה והארץ הוקם אוצר הארץ, אוצר הארץ דואג להבאת השמיטה אליכם הביתה, לחלוקת פירות וירקות לעניים, חיזוק החקלאות היהודית, וקיום השמיטה כמאמרה. הצטרפו גם אתם והיו חלק מהמהלך הגדול הזה.
 
למידע נוסף

שמיטה TV

גיזום לקראת סוכות: סכך, הדסים, ערבות - האם מותר לקצוץ בשמיטה?

הגיזום בשמיטה אסור אך האם מותר לקצוץ סכך, לקצוץ ערבות או הדסים לקראת סוכות?

פרק אחד עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

קדושת שביעית - מה עושים איתה?

מה עושים עם פירות וירקות בקדושת שביעית בשמיטה? ובכלל, אלו פירות וירקות נחשבים לקדושים?
פרק שביעי בסדרת מסבירים שמיטה

משדר השמיטה של מכון התורה והארץ | כל מה שצריך לשמיטה!

רבני מכון התורה והארץ ומנכ"ל אוצר הארץ התארחו במשדר "שמיטה הדקה ה-90" בערוץ 7, והסבירו כל מה שצריך לדעת לקראת שנת השמיטה

גידולי מים (הידרופוניקה) - מותרים בשמיטה?

אלו תנאים נדרשים כדי שיהיה מותר לטפל בגידולים הידרופוניים בשמיטה?
פרק עשירי בסדרת שמיטה ב-2 דקות

עציצים בשמיטה | מה מותר לעשות בעציצים?

עציצים - מותר לשתול בהם בשמיטה? מותר להשקות ולהתנהג בהם כרגיל?
פרק שישי בסדרת מסבירים שמיטה

מנין שנות השמיטה - מתי השמיטה וכיצד מונים אותה?

מתי מנו את השמיטה הראשונה? ואיך נדע לחשב מתי שנת השמיטה? על מנין הרמב"ם והגאונים, וההשלכה של כך לימינו.
פרק תשיעי בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מהו היתר המכירה?

מהו היתר המכירה? מי יזם אותו ואיך הוא עובד? הצטרפו אלינו למסע השמיטה!
פרק חמישי בסדרת מסבירים שמיטה

חקלאות ישראלית - למה דווקא עכשיו?

למה דווקא לקראת השמיטה נזכרים בחקלאות היהודית? חשוב להקפיד על כך כל השנים!
פרק שמיני בסדרת שמיטה ב-2 דקות

המלאכות האסורות בשמיטה

הפרידה קשה? מוזמנים לצפות ולהבין מהן המלאכות האסורות בשמיטה מהתורה ומתי מותר לעשות את המלאכות שאסרו חכמים
פרק רביעי בסדרת מסבירים שמיטה

מתי עציצים נחשבים כ'מצע מנותק'?

פרק שביעי בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מאמרים בנושא השמיטה

מידע יישומי - סוכות תשפ"ב

במאמר זה מרוכזות הפעולות המותרות והנכונות לביצוע בשנת השמיטה בבניית הסוכה, ובשימוש בארבעת...

הרב נתנאל אוירבך קרא עוד
עולם, שנה ונפש בשנה השביעית

נמצאים אנו בפתחה של שנה חדשה שיש בה מן החידוש מהשנים הקודמות - שנת השמיטה. מהי הייחודיות...

הרב נתנאל אוירבך קרא עוד
רשימת פעולות חקלאיות - גינוניות בשנת השמיטה

טבלה מסודרת וברורה של רשימת הפעולות החקלאיות המותרות בגינה הפרטית, באוצר בית דין, או בשדות...

רבני מכון התורה והארץ קרא עוד
אתר שמיטה חדש - כל מה שצריך לשמיטה

חידשנו עבורכם את אתר השמיטה, בו תוכלו למצוא מאמרים, מדריכים, סרטונים, עדכונים, שיעורים...

toraland whatsapp