ברכה על קינואה ואכילתה בפסח

השאלה:

שלום לכב' הרב

מה היא הברכה על קינואה, ומה דינה בפסח

בתודה

 

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

הקינואה לפי הגדרת חז"ל הוא קטנית וברכתו בורא פרי האדמה כאשר
רואים את הזרעים, כאשר טוחנים אותה לקמח ומבשלים ברכתה שהכל.
לגבי פסח ישנה מחלוקת אחרונים האם קטנית שלא היתה ידועה בזמן
תחילת מנהג איסור קטניות כמו בוטנים (אגוזי אדמה) - האם חל עליה
מנהג איסור זה. יש פוסקים המתירים מטעם זה ויש שאוסרים בגלל שהם
קטנית אע"פ שלא היו ידועים בעת הגזירה. ולמעשה ישנו מקום להקל.

toraland whatsapp