מקרר ללא 'מצב שבת'

השאלה:

קנינו מקרר ללא אפשרות של 'מצב שבת'. א) האם מספיקה הוצאת הנורה כדי להתיר את השימוש בשבת, ואין צורך להדק את לחצן הדלת שמשפיע על התאורה? ב) אם מהדקים את לחצן הדלת כך שגם כשהדלת נפתחת האור נשאר כבוי – האם ישנה בעיה נוספת בפתיחת הדלת ובסגירתה?

 

התשובה

הרב מנחם פרל |

א. במקררים כיום קיימות מערכות שונות המופעלות ומכובות ישירות בעת פתיחת הדלת ובסגירתה, כגון מאוורר פיזור קור, מונה פתיחות, צג דיגיטלי, גוף חימום להפשרת קרח ועוד. לכן לא די בהוצאת הנורה כדי להתיר פתיחה וסגירה של המקרר בשבת.

ב. תיתכן הימצאות חיישן נסתר נוסף שמגלה פתיחות וסגירות על ידי מגנט. לעיתים במקרר אחד ישנם כמה מפסקים כאלו (מגנטיים). במעבדת מכון צומת מצאנו לפני זמן לא רב מקרר בעל תשעה מגנטים נסתרים!

רק לאחר נטרול כל חיישני הפתיחה למיניהם ווידוא שאין בפתיחת הדלת ובסגירתה השפעה ישירה על פעולת המקרר – השימוש בו מותר בשבת מעיקר הדין.[1]

קיימים בשוק התקני 'מהדרין' שמבטלים גם השפעות עקיפות של המשתמש על פעולת המקרר.

 

[1].    מנחת שלמה, ח"א סי' י.

toraland whatsapp