ביכורים מחיטה ושעורה

השאלה:

מצות ביכורים היא משבעת המינים. האם מבחינה חקלאית ניתן להביא ביכורים גם מחיטה ושעורה או שהכל נובט בבת אחת וזה שייך רק בפירות?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ט תמוז תש"פ 13:26

בס"ד

 

שלום וברכה

הביאו ביכורים גם מחיטה ושעורה, (הל' ביכורים פ"ב ה"ב) כל אחד בפני עצמו, אבל לא הביאו לפני שבועות. 

 

בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

 

toraland whatsapp