ביכורים מחיטה ושעורה

השאלה:

מצות ביכורים היא משבעת המינים. האם מבחינה חקלאית ניתן להביא ביכורים גם מחיטה ושעורה או שהכל נובט בבת אחת וזה שייך רק בפירות?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ט תמוז תש"פ 13:26

בס"ד

 

שלום וברכה

הביאו ביכורים גם מחיטה ושעורה, (הל' ביכורים פ"ב ה"ב) כל אחד בפני עצמו, אבל לא הביאו לפני שבועות. 

 

בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ