ושבתה הארץ
שבת לה'

שנת שמיטה במכון התורה והארץ

מה חדש

פרשת השבוע

אברהם ועפרון עשו עסקה בקניית 'מערת המכפלה' בחברון, ושניהם הרגישו שהם הרוויחו מאותה עסקה. עפרון שמח שהוא קיבל ארבע מאות שקל כסף עבור אדמת טרשים, שאינה ראויה אלא לבית קברות. ואברהם אבינו שמח שהוא זכה לקנות בארץ ישראל מקום מיוחד לקבורת שרה אשתו, ששם נקברו כבר אדם וחווה, ומקום זה יהיה בית הקברות של אבות האומה. כך חש גם אדם ששובת בשמיטה - הוא לא מרגיש שהוא מפסיד, אלא הוא מרגיש התעלות, כי לגביו ארץ ישראל אינה מקום של רווח כספי, אלא מקום מיוחד, שבו שורה השכינה, ואותו ייעד הקב"ה לאומתנו.

עדכוני חודש חשוון

  • רוב פירות העץ שבשווקים התחילו לגדול לפני השמיטה ולכן הם אינם קדושים, יוצאים מן הכלל: פיטאיה, קובו וקרמבולה, שכבר במהלך חודש חשוון  עלולים להגיע כאלו שהתחילו לגדול בשמיטה.
  • בתקופה זו כבר מתחילים להגיע לשווקים ירקות שנזרעו לאחר תחילת השמיטה, ובהם החשש ההלכתי גדול יותר, כגון: בזיליקום, חסה, כוסברה, לפת, מלפפון, סלק עלים, עירית, פטרוזיליה, צנון, צנונית, קישוא, שומר ותות שדה.

  • בחודש הקרוב יתחילו להגיע לשוק פרחים שנזרעו בשמיטה. החשש קיים בעיקר בפרחים מסוג: טווידיה, קרספידיה, שושנים, ותגיות. ברכישת פרחים אלו יש להקפיד לקנות רק ממשווקים בעלי הכשר או אישור היתר מכירה. במהלך החודש יפרסם מידע מפורט בלוחות השביעית לגבי הפרחים השונים בהמשך השנה.

קרא עוד

לוח זמני השמיטה


ט"ו אלול
סוף זמן שתילת עצי סרק
כ"ו אלול
סוף זמן שתילת פרחים וירקות
ראש השנה
איסור עבודות בקרקע, ירקות שנקטפים מעתה קדושים בקדושת שביעית
חודש תשרי
במהלך החודש מגיעים ירקות שביעית לשווקים
חודש טבת
תחילת הגעת פירות שביעית לשווקים
שביעי של פסח
ביעור מעשרות
חודש אייר
תחילת זמני ביעור של ירקות חורף
סוף חודש אלול
חתימה על פרוזבול
ראש השנה
תום שנת השמיטה, עבודות הקרקע מותרות
חנוכה
סיום ספיחין ברוב הירקות
חורף
תאריכי ביעור לפירות שונים
פסח
זמן ביעור היין

יש לי מושג

שמיטה בזמן הזה

מן התורה, חיובה של השמיטה הוא רק בארץ ישראל, לאחר כיבושה וחלוקתה, כפי שנאמר בתורה (ויקרא כה, ב): 'כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה''. לאור זאת, דנו הפוסקים בשאלה מה תוקפה של מצוות השמיטה בזמן הזה – האם חיובה הוא מן התורה או שמא מדרבנן? לשאלה זו יש השלכות מעשיות על כל הלכות השמיטה. למעשה, נפסקה ההלכה כדעת רבי (מועד קטן ב, ע"ב), שהשמיטה בימינו היא מדרבנן מכיוון שהשמיטה תלויה ביובל, וכל עוד שאי אפשר לקיים את מצוות היובל, מכיוון...

קרא עוד
תוספת שביעית

בזמן שבית המקדש היה קיים, נאסרו כמה ממלאכות השדה שלושים יום לפני ראש השנה של שנת השמיטה. איסור זה הוא 'הלכה למשה מסיני', ונקרא תוספת שביעית. חכמים הרחיבו את זמן האיסור של תוספת שביעית וגזרו על חרישה בשדה תבואה כבר מחג הפסח, ובשדה האילן מחג השבועות. ככלל, לא נאסרו מלאכות דרבנן בתוספת שביעית, וגם מלאכות דאורייתא הותרו בה כאשר הן נעשות לצורך פירות שישית ולתועלתם. ורק מלאכות דאורייתא שתכליתן להכשיר את השדה ולהכינה לזריעה בשביעית נאסרו בתוספת...

קרא עוד
שמיטה מדרבנן

השלכות מעשיות: לאור האמור ששמיטה בימינו היא מדברי חכמים, הרי שלמעשה כל דיני השמיטה הם מדרבנן, ובכלל זה: איסור עשיית המלאכות, חיובי מצוות ה'עשה' של 'ושבתה הארץ', קדושת השביעית של הפירות, ושמיטת כספים. אחת ההשלכות של שמיטה מדרבנן, היא שאפשר למכור קרקע לנכרי על פי היתר המכירה, ואין בכך משום הפקעה של מצוות השמיטה מן התורה, כיוון שבנסיבות מסוימות הקלו הפוסקים להפקיע מצווה דרבנן באופן זמני. כמו כן, במקרים מסוימים הפוסקים מקלים יותר בנוגע למלאכות שמותר...

קרא עוד
קדושה ראשונה וקדושה שניה

במהלך ההיסטוריה היו שתי פעמים שארץ ישראל נתקדשה בידי עם ישראל בקדושה המחייבת את קיום המצוות התלויות בארץ. הקדושה הראשונה הייתה בכיבושיו של יהושע בן נון. כיבושים אלו המשיכו עם פטירתו ונסתיימו בימי דוד המלך, שהרחיב את שטחי כיבושו של יהושע. קדושה ראשונה זו בטלה עם חורבן הבית הראשון. הקדושה השניה הייתה עם עלייתו של עזרא הסופר ובית דינו. הם קידשו את רוב האזורים שהם ישבו בהם; היו אזורים שהם לא קידשו באופן מכוון, על מנת שבאזורים אלו לא יתחייבו במצוות...

קרא עוד
אוצר בית דין

אוצר בית הדין הוא תקנה שהובאה בתוספתא (שביעית פ"ח ה"א-ב) ומבוססת על כך שהתוצרת החקלאית הגדלה בשמיטה היא הפקר, וכולם יכולים ליטול ממנה בשווה.

קרא עוד
היתר המכירה

היתר המכירה הוא היתר שמבוסס על פסקו של שו"ת 'שמן המור' (יו"ד סימן ד). הוא אף נפסק בידי ר' יצחק אלחנן, ר' שמואל מוהליבר ור' יהושע מקוטנא והתבסס ברבות השנים בידי הרבנים הראשיים לדורותיהם, ובראשם מרן הרב קוק.  

קרא עוד
מושגים נוספים

אוצר הארץ

בהדרכת מכון התורה והארץ הוקם אוצר הארץ, אוצר הארץ דואג להבאת השמיטה אליכם הביתה, לחלוקת פירות וירקות לעניים, חיזוק החקלאות היהודית, וקיום השמיטה כמאמרה. הצטרפו גם אתם והיו חלק מהמהלך הגדול הזה.
 
למידע נוסף

שמיטה TV

איך משקים את הצמחים בשמיטה?

בכמה מים מותר להשקות את הצמחים בשמיטה? האם צריך לשנות את תדירות ההשקיה? ומה דינה של השקיה אוטומטית?

פרק שלושה עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

ירקות מעולי מצרים - יש בהם קדושת שביעית?

מה משמעות הביטוי 'מעולי מצרים', האם העבודות שם מותרות? האם הפירות שם קדושים? ומה בעצם אנחנו רואים בחנויות?

פרק שניים עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

ביעור שביעית מה זה?

מהי מצות ביעור פירות שביעית ומה הרעיון שעומד מאחריה?
פרק תשיעי בסדרת מסבירים שמיטה

גיזום לקראת סוכות: סכך, הדסים, ערבות - האם מותר לקצוץ בשמיטה?

הגיזום בשמיטה אסור אך האם מותר לקצוץ סכך, לקצוץ ערבות או הדסים לקראת סוכות?

פרק אחד עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מהם גבולות הארץ בשמיטה?

גבולות עולי מצרים, גבולות עולי בבל, מה ההבדל ההלכתי ביניהם?
פרק שמיני בסדרת מסבירים שמיטה

גידולי מים (הידרופוניקה) - מותרים בשמיטה?

אלו תנאים נדרשים כדי שיהיה מותר לטפל בגידולים הידרופוניים בשמיטה?
פרק עשירי בסדרת שמיטה ב-2 דקות

קדושת שביעית - מה עושים איתה?

מה עושים עם פירות וירקות בקדושת שביעית בשמיטה? ובכלל, אלו פירות וירקות נחשבים לקדושים?
פרק שביעי בסדרת מסבירים שמיטה

משדר השמיטה של מכון התורה והארץ | כל מה שצריך לשמיטה!

רבני מכון התורה והארץ ומנכ"ל אוצר הארץ התארחו במשדר "שמיטה הדקה ה-90" בערוץ 7, והסבירו כל מה שצריך לדעת לקראת שנת השמיטה

עציצים בשמיטה | מה מותר לעשות בעציצים?

עציצים - מותר לשתול בהם בשמיטה? מותר להשקות ולהתנהג בהם כרגיל?
פרק שישי בסדרת מסבירים שמיטה

מנין שנות השמיטה - מתי השמיטה וכיצד מונים אותה?

מתי מנו את השמיטה הראשונה? ואיך נדע לחשב מתי שנת השמיטה? על מנין הרמב"ם והגאונים, וההשלכה של כך לימינו.
פרק תשיעי בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מאמרים בנושא השמיטה

רשימת פעולות חקלאיות - גינוניות בשנת השמיטה

טבלה מסודרת וברורה של רשימת הפעולות החקלאיות המותרות בגינה הפרטית, באוצר בית דין, או בשדות...

רבני מכון התורה והארץ קרא עוד
רכישת קרקע לקיום מצוות 'ושבתה הארץ'

אדם שמתגורר בחו"ל, מעוניין לקיים את מצוות השמיטה באמצעות רכישת קרקע בארץ ישראל והפקרתה עם...

הרב אברהם סוחובולסקי קרא עוד
האם גגון נחשב בית לעניין שביעית?

עציצים בחוץ שיש מעליהם גגון- האם אפשר להקל לעשות בהם מלאכות בשביעית? מה עצם נחשב לבית...

הרב יואל פרידמן קרא עוד
'ואני מקבל עלי מצוות שמיטה' – על השלכה מעשית מתוספת שביעית שבטלה

בזמן שבית המקדש היה קיים, נאסרו כמה ממלאכות השדה שלושים יום לפני ראש השנה של שנת השמיטה....

הרב נתנאל אוירבך קרא עוד
toraland whatsapp