הלכה יומית: י"ג אייר « הקודם | הבא »

נראה כגרגר, צורת איברים, חשיפה לשמש, תזוזה, כנימות מגן, הדרים

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות חרקים כת"י

חרק שנראה לעין רגילה כגרגר חול ואין מזהים בו צורת אברים (כגון: אקרית קטנה) דינו כדלקמן:

  1. אם ניתן לראות תזוזה של החרק ע"י חשיפה לשמש או לגירוי אחר - חרק זה אסור.
  2. אם ניתן לראות תזוזה של החרק או לזהות את אבריו רק ע"י התבוננות בזכוכית מגדלת או באמצעים אלקטרוניים - הרי שהוא מותר. אולם למי שיכול לזהותו מכאן ואילך בעין רגילה אסור לאוכלו.

כנימות מגן הנמצאות על קליפות של פירות (כגון: הדרים, שזיפים או משמש) ונראות כנקודות קבועות - אסורות באכילה, מפני שגם עין בלתי מזוינת יכולה להבחין ברחישתן של הכנימות לפני שהן מתכסות במעטה המגן שלהן.

ADB

toraland whatsapp