מחשבון שנות ערלה

מחשבון מידות חז"ל - המרת מטבעות

פרוטה

קונטרנק

מסמס

איסר

פונדיון

מעה

טרפעיק (איסתרא)

דינר (זוז)

שקל

סלע צורי (שקל של תורה)

דינר זהב

מנה

ערך המטבע בכסף טהור בגרמים

*כאשר התוצאה קטנה מ-1/1000 המחשבון יציג "0"
H (1)
Btn 242X100
E
toraland whatsapp