מחשבון שנות ערלה

מחשבון מידות חז"ל - מידות נפח

קורטוב

משורה

זית

ביצה (בינונית בקליפתה)

רביעית

לוג

קב

עשרון

תרקב-הין

סאה

איפה

לתך

כור

ליטר

סמ"ק

*כאשר התוצאה קטנה מ-1/1000 המחשבון יציג "0"

H (1)FE

toraland whatsapp