ביכורים

ניוזלטר תשרי תשפ"ג

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר אלול תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אב תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תמוז תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים סיוון תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים ניסן תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אדר ב' תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים שבט תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים טבת תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים כסלו תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ
toraland whatsapp