ביכורים

ביכורים חשוון תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תשרי תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אלול תשפ"א

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אב תשפ"א

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תמוז תשפ"א

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים סיוון תשפ"א

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אייר תשפ"א

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים ניסן תשפ"א

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אדר תשפ"א

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים שבט תשפ"א

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ
toraland whatsapp