ביכורים

ניוזלטר אייר תשפ"ג

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר ניסן תשפ"ג

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר אדר תשפ"ג

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר שבט תשפ"ג

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים טבת תשפ"ג

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים כסלו תשפ"ג

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תשרי תשפ"ג

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אלול תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אב תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תמוז תשפ"ב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ
toraland whatsapp