ביכורים

ביכורים שבט תשע"ח

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים טבת תשע"ח

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים כסלו תשע"ח

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים חשוון תשע"ח

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תשרי תשע"ח

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אב תשעז

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תמוז תשעז

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אייר תשעז

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים ניסן תשעז

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אדר תשעז

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ
toraland whatsapp