אקטואליה בהלכה

מאמרים

הולכים באויר

ידועים דברי הרמב"ם שכתב שישנם דברים שהם ברורים לאדם שאינם אפשריים, כגון אם אדם יטען שראה גמל פורח באויר. כיום כשאנו...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

לכבוד שר הפנים מר גדעון סער הי"ו תחזקנה ידיך

במשרתך ובפעליך הטובים בעמידתך על המשמר לבל יחוללו ימי הקודש בפומבי בעירנו תל אביב ת"ו, שזהו דבר הנוגע ביסוד היהדות...

מאמרים

שיור 'אמה על אמה' בבתים חדשים

האם יש חובה להשאיר 'אמה על אמה' שאינה מסוידת כשבונים בית חדש, והיכן יש להשאיר אותה? האם מותר להוסיף על אותו מקום בקיר,...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מימון מערכות חינוך מכספי ציבור ותקנת יהושע בן גמלא

על פי דין התורה, מערכת חינוך ציבורית אינה קיימת, אלא כל אב מחויב ללמד את בניו שלו תורה. נחלקו רבותינו האחרונים בדבר...

הרב רועי הכהן זק

מאמרים

חובת סימון מוצרים מהונדסים גנטית

מזה קרוב לשני עשורים, חברות מסחריות מפתחות עבור חקלאים זרעים מהונדסים גנטית. יש בציבור אנשים המבקשים להימנע מצריכת...

ד"ר יונתן אייקנבאום

מאמרים

שיווק עיסות ממאפייה לצורך קיום מצוות חלה

באחד מרחובות בני ברק מתנוסס שלט בפתח אחת המאפיות, שהם מספקים עיסות לצורך קיום מצוות חלה. השאלה היא האם הנשים שקונות את...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת עיתים יוצרים מסך עשן וכשל לוגי בנושא חוק הגיור

בימים האחרונים פורסמה ע"י המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת עתים, חוברת המביאה את הצעת חוק הגיור שנוסחה על ידם. "חלק ניכר...

מאמרים

הרב אליקים לבנון : "אין לנו שום זכות ליטול חיים"

לקראת התכנסותה של ועדת "חוק חולה הנוטה למות" שתחל השבוע את עבודתה, מבהיר הרב אליקים לבנון כי על פי ההלכה, "חיים הם למעלה...

הרב אליקים לבנון

מאמרים

כיצד יש להתייחס לחוק הגיור החדש

חוק הגיור יוצר ריחוק מהגרים , התורה מצוה עלינו לאהוב את הגר אך החוק מונע זאת. המתגיירים החדשים לא יוכרו כגרי צדק על ידי...

הרב אריאל בראלי