אקטואליה בהלכה

מאמרים

ליל לתחנונים?

בביקור בנתיבות, ראיתי המוני אנשים מתפזרים אחר שנודע להם על ביטול הגעתו של הראשון לציון הגר"י יוסף, שנמנע ממנו להגיע...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

שומר פתאים ה'? מתי?

כתוצאה ממחקר של שלוש שנים התפרסמה המלצה למעשנים כבדים להיבדק בדיקת ct כל שנה. התברר שכ' 1.2 מליון איש נפטרים בשנה ברחבי...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

מזונות? המוציא?

בריבוי הספרים יכול אדם כיום לברר לעצמו את ההלכות היום יומיות, ולפעמים נדמה שאדם יכול להסתדר בלי הדרכת המשנה "עשה לך רב"...

הרב יצחק גרינבלט

toraland whatsapp