הלכה כללי

מאמרים

ספר שו"ת חדש מאת הרב יעקב אריאל

סקירת ספרו החדש של הרב הגאון יעקב אריאל- כרך ו' מתוך סדרת הספרים 'באהלה של תורה'. שיצא לאור בימים אלו

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

הביצה או התרנגולת?

כל מה שרציתם לדעת על הביצה - תהליך הייצור, הפריה וצער בעלי חיים. וגם מה לעשות עם ביצה שהתגלה בה דם?

דר' אליקום ברמן

מאמרים

יום טוב שני בגוש קטיף?

מהם גבולותיה של ארץ ישראל לענין יום טוב שני של גלויות, על פי מה נקבע הדבר, והאם בעזה ובסביבותיה יש לנהוג יום אחד או...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

שמירת המקדש

כידוע כניסה למקום הר הבית בטומאה ובבגדים שאינם הולמים אסורים מדאורייתא גם בזה"ז. השאלה האם כדאי, האם מותר או שמא אסור...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

גידול מסחרי של בעלי חיים טמאים

האם מותר לגדל יענים, שהם עוף טמא, ע"מ למכור את בשרם לנכרים, להשתמש בנוצותיהם לקישוט, וכן בביציהם למעשי אומנות?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

שילוח הקן

אם אין למשלח מה לעשות עם הגוזלים וממילא יחזירם לקן, האם עדיין חובה עליו לקיים מצות שילוח הקן?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

פרעון חוב והשאלה בפירות שביעית

אשה נתנה לשכנתה בקבוק מיץ ענבים לשבת, לאחר השבת החזירה השכנה מיץ ענבים של שביעית (אוצר בית דין), האם מותר הדבר?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

האכלת קטנים ספיחים

האם מותר לבנות שרות לאומי בגן ילדים להאכיל את הילדים מאכלים שיתכן שהם ספיחים גמורים?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בשולי נכרים באגוזי קשיו

האם אגוז הקשיו אשר קולים אותו בארץ מותר באכילה מצד בשולי נכרים?

הרב יעקב אפשטיין