הלכה כללי

מאמרים

החגז ביום טוב

החגז הוא מכשיר שמורכב על מערכת הגז וביום טוב מותחים קפיץ לזמן שקובעים מראש, על ידי כך אפשר להדליק את האש ולאחר זמן נכבית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הכתב והספר

היום זוכים התלמידים בבתי הספר לחזור ללימודים. שוב יחבשו את ספסלי הלימודים ויגמעו כמות רבה של ידע, לצורך כך רכשו ההורים...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

ניפוי קמח ביום טוב

בימינו, שהקמח מנופה ניפוי ראשון במטחנות, האם מותר לנפות שוב את קמח ביום טוב?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

כי יפול הנופל, האם זה נמנע?

שוב שמענו השבוע על ילד שנפל ממרפסת ביתו ושוב פציעות לא פשוטות, הפעם לא הסתיים באסון כבד יותר, אך האם אפשר לחייב לפי...

הרב יצחק גרינבלט