לזכרם של גדולי תורה

מאמרים

לזכרו של הרב ישראל רוזן ז"ל – סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה

דברי הספד שנשא מו"ר הרב יעקב אריאל בשעת הלוויתו של הרב ישראל רוזן ז"ל

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל

דברי הספד על הרב שאול ישראלי זצ"ל שנכתבו ע"י הרב יעקב אריאל

הרב יעקב אריאל

מאמרים

סילוקם של צדיקים

אף אנו עומדים במצב של "הפלא ופלא". אבידה שאין לה תמורה, מי ומי ינהיג הדור? מי ומי ינהל הספינה ביד אמונים?

מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל מופת לרב ארץ-ישראלי

ברוסיה הקומוניסטית עוצבה מסירות נפשו לתורה. ארץ הצבי, תחת שרביטו של הרב קוק זצ"ל, גידלה שעשועיה. אוי נא לה אמרה ירושלים...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

זהב הארץ דרכו של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל

"מו"ר היה ממורי ההלכה המובהקים של מכון התורה והארץ"- דבריו של הרב יהודה הלוי עמיחי על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגר"ש ישראלי זצ"ל והנהגתו ברבנות כפר הרא"ה

דבריו של הרב מרדכי גרינבלט על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב מרדכי גרינבלט

מאמרים

הצומח והחי במשנת הרמב"ם

אורו של הרמב"ם ממשיך להאיר מאות בשנים אחר פטירתו. עמוד גדול קם לעם ישראל, עמוד שמאיר בתחומים שונים ומגוונים. בתורה,...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

קורא הדורות

הרב קוק - גדול הוגי הדעות בישראל בדורות האחרונים - עלה ארצה לפני מאה שנה. כאן הגיעו הגותו המעמיקה ולשונו העשירה לשיא...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

על הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

הקשר של הגר"מ אליהו לגוש קטיף ולמכון היה קשר חם ותמידי במשך שנים רבות. ממנו עצה, ממנו תושיה, ממנו עידוד והכוונה. בשורות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

  • 1
  • 2