לזכרם של גדולי תורה

מאמרים

תפילה על משיח בן יוסף ותפילה לשלום המדינה עפ"י משנתם של ה"אור החיים" והגאון מוילנא

רבינו חיים בן-עטר זיע"א שיום פטירתו יחול בשבוע הקרוב, מכונה בפי כל ישראל ה"אור החיים הקדוש" מתוך חיבת הקודש לפירושו...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

"עלה נעלה וירשנו אותה"

לזכרו של מורנו ורבינו הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל. מו"ר עלה לגנזי מרומים בשבת קודש פרשת "שלח" י"ט סיוון תשנ"ה, פרשה המבררת...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

לזכרו של הרב ישראל רוזן ז"ל – סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה

דברי הספד שנשא מו"ר הרב יעקב אריאל בשעת הלוויתו של הרב ישראל רוזן ז"ל

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל

דברי הספד על הרב שאול ישראלי זצ"ל שנכתבו ע"י הרב יעקב אריאל

הרב יעקב אריאל

מאמרים

סילוקם של צדיקים

אף אנו עומדים במצב של "הפלא ופלא". אבידה שאין לה תמורה, מי ומי ינהיג הדור? מי ומי ינהל הספינה ביד אמונים?

מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל מופת לרב ארץ-ישראלי

ברוסיה הקומוניסטית עוצבה מסירות נפשו לתורה. ארץ הצבי, תחת שרביטו של הרב קוק זצ"ל, גידלה שעשועיה. אוי נא לה אמרה ירושלים...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

זהב הארץ דרכו של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל

"מו"ר היה ממורי ההלכה המובהקים של מכון התורה והארץ"- דבריו של הרב יהודה הלוי עמיחי על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגר"ש ישראלי זצ"ל והנהגתו ברבנות כפר הרא"ה

דבריו של הרב מרדכי גרינבלט על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב מרדכי גרינבלט

מאמרים

קורא הדורות

הרב קוק - גדול הוגי הדעות בישראל בדורות האחרונים - עלה ארצה לפני מאה שנה. כאן הגיעו הגותו המעמיקה ולשונו העשירה לשיא...

הרב יעקב אריאל

  • 1
  • 2
toraland whatsapp