נושאים נוספים

מאמרים

עובדים זרים בבית יהודי

כיום מצוי שעובדים זרים מתפקדים כעובדים סיעודיים בבתיהם של אנשים מבוגרים הזקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי, פעמים רבות תפקידם...

הרב צבי בן ראובן

מאמרים

סעודת לווייתן וסוכת עורו של לווייתן

'עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן'. והרי בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה ואין ישיבה? וזה בוודאי משל. אם כן,...

הרב צבי שורץ

מאמרים

'הזמן הישראלי' – בירור סוגיית מניין הזמן בישראל

בהר הזיתים שבירושלים ניצבת מצבתו של אליעזר בן יהודה ועליה כיתוב מפתיע המציין את תאריך פטירתו: ו' שנים להצהרת בלפור. מצבה...

הרב יעקב יקיר והרב יאיר קרטמן

מאמרים

דברים שנאמרו בכנס לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א

נקודות בעניין הנהגתו הציבורית של הרב יעקב אריאל שליט"א ויחסו לכבוד השבת. דברים שנשא הרב יהושע שפירא בכנס לכבוד מו"ר הרב...

הרב יהושע שפירא

מאמרים

התפילה על החטופים- תפילה בעת צרה

דיון גדול אנו מוצאים בין הראשונים ובין הפוסקים ביחס למצוות התפילה, האם יש מצווה מהתורה להתפלל? האם יש שוני בין התפילה...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

הכנת המנחות על ידי נשים

הכנת המנחות כוללת סדרה ארוכה של מעשים, בחלק מהמנחות או בכולן/ לאחר הכנות אלו מתחילה ההקרבה עצמה. נשים צדקניות שלומדות את...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

רכיבה ללא אוכף

בשו"ע נפסק שאין לרכוב על בהמה ללא אוכף, ונשאלה שאלה האם מספיקה חציצה בלבישת מכנסיים או צריך דווקא אוכף או שמיכה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

להתנער, להתרומם ולהרים

מתוך שנשענים באמת על אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו מוצאים את העוז והענווה להרים באמת את דגל ציון וירושלים

הרב אלישע וישליצקי

מאמרים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים

האם מותר יהיה לנכה בכיסא גלגלים להיכנס לעזרה (בטהרה גמורה במהרה בימינו), למרות ההלכה ש'אין ישיבה בעזרה'?

הרב עזריה אריאל

  • 1
  • 2