נושאים נוספים

מאמרים

עובדים זרים בבית יהודי

כיום מצוי שעובדים זרים מתפקדים כעובדים סיעודיים בבתיהם של אנשים מבוגרים הזקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי, פעמים רבות תפקידם...

הרב צבי בן ראובן

מאמרים

סעודת לווייתן וסוכת עורו של לווייתן

'עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן'. והרי בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה ואין ישיבה? וזה בוודאי משל. אם כן,...

הרב צבי שורץ

מאמרים

'הזמן הישראלי' – בירור סוגיית מניין הזמן בישראל

בהר הזיתים שבירושלים ניצבת מצבתו של אליעזר בן יהודה ועליה כיתוב מפתיע המציין את תאריך פטירתו: ו' שנים להצהרת בלפור. מצבה...

הרב יעקב יקיר והרב יאיר קרטמן

מאמרים

דברים שנאמרו בכנס לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א

נקודות בעניין הנהגתו הציבורית של הרב יעקב אריאל שליט"א ויחסו לכבוד השבת. דברים שנשא הרב יהושע שפירא בכנס לכבוד מו"ר הרב...

הרב יהושע שפירא

מאמרים

התפילה על החטופים- תפילה בעת צרה

דיון גדול אנו מוצאים בין הראשונים ובין הפוסקים ביחס למצוות התפילה, האם יש מצווה מהתורה להתפלל? האם יש שוני בין התפילה...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

הכנת המנחות על ידי נשים

הכנת המנחות כוללת סדרה ארוכה של מעשים, בחלק מהמנחות או בכולן/ לאחר הכנות אלו מתחילה ההקרבה עצמה. נשים צדקניות שלומדות את...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה לתגובות

תגובתי להלן היא הן לתגובת הרב יעקב אפשטיין והן לתגובת הרב הלל בן שלמה והכל ב'קציר האומר'.

הרב עזריה אריאל

מאמרים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

עוד על כניסת נכה בכיסא גלגלים לעזרה, בתגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

לענ"ד, הרמב"ם אכן מבאר את הסוגיה בשבת באופן שונה מאשר ביארה רש"י, ושיטתו היא כפשטות דברי הגאון, שהכניסה בכיסא גלגלים...

הרב הלל בן שלמה

  • 1
  • 2
toraland whatsapp