בין המצרים

מאמרים

שתילה ונטיעה בתשעת הימים

שאלה: האם מותר לשתול ולנטוע בימי תשעת הימים? השאלה מתעצמת בשנה זו, ערב השמיטה, שבה ישנו לחץ של שתילות לקראת השמיטה,...

הרב יצחק דביר

מאמרים

המפגש שבחורבן

מדוע בזמן חורבן המקדש, שנחרב בגין מעשיהם המקולקלים של ישראל באותו דור שלא עשו ישראל רצונו של הקב"ה, נמצאו הכרובים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

והיית א"ך שמח – ימי 'בין המצרים' – מצער לשמחה

בשלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב יש כמה איסורי אבלות וצער. במאמר זה נביא בקצרה את דיני האבלות מראש חודש אב,...

הרב צבי שורץ

מאמרים

טיבה וטבעיותה של הגאולה ע"פ המהר"ל ב'נצח ישראל'

הגלות מורכבת משלוש יסודות ואותם אנחנו מכירים, אבל טיבה של הגאולה נשארה סמויה. כיצד יודעים ומאמתים מושגים שטיבם איננו...

הרב צבי שורץ

מאמרים

מגלות לגאולה

עומדים אנו לפני ימי בין המצרים בהם אנו מציינים את נפילת ירושלים והמקדש בידי זרים "בית קדשינו ותפארתנו היה לשריפת אש וכל...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

האור מתוך החושך

אנו בעיני אדם איננו רואים כיצד אור הגאולה מפציעה מתוך המהלכים השונים

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

צפית לישועה?

"בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפו"ר צפית לישועה…"(דברי רבא במסכת שבת)

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

אהבת חינם לארץ

ישנה השפעה מחטא המרגלים לחורבן הבית ושאר הצרות שארעו בט' באב

הרב דורון ותקין

  • 1
  • 2
toraland whatsapp