חשוון

מאמרים

שאלת גשמים 'כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת'

מזכירים גשמים בשמיני עצרת באמירת 'משיב הרוח ומוריד הגשם', ושואלים גשמים בז' במרחשוון בברכת השנים באמירת 'ותן טל ומטר...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

מרחשוון – לייחודו של חודש חסר ייחוד

מרחשוון - לכאורה חודש חסר חשיבות, אין חגים, אין אירועים מיוחדים, אבל למרות השגרה הרבה בחודש אפשר למצוא בו משהו אחר-...

הרב צבי שורץ

מאמרים

"והריקותי לכם ברכה עד בלי די"

בעוון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרים מלהוריד טל ומטר... ואם נותנין - מתברכין, שנאמר: "הביאו את כל המעשר אל בית...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

בקשת הגשמים בארץ-ישראל ובחוצה לארץ – בהלכה ובאגדה

על ההשפעה שיש בברכת הגשמים של עם ישראל בא"י על כלל העולם, על הבדלי המנהגים בקריאת ברכת הגשמים בקהילות ישראל בעבר וכיצד...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

'התנהלות משק המים במדינה', או עבודת ה'?

למצוקת המחסור בגשם יש מטרה, התפלת מי ים וחיפוש פתרונות טכנולוגיים לצמצום צריכת המים הביתית והתעשייתית, לא יכולה לבוא...

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

מים - אוצרות של חיים

מים הם יסוד הבריאה. עוד לפני בריאת האור כבר היו מים ואף השמים נבראו ביום השני מהבדלת המים העליונים מהמים התחתונים. המים...

הרב צבי שורץ

מאמרים

שלושה מפתחות

"אמר רבי יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, ומפתח של חיה, ומפתח של תחית...

הרב עוזי קלכהיים

מאמרים

הרואה קשת

במאמר זה ננסה להבהיר מהו מראה הקשת שחז"ל תיקנו עליה ברכה, ומה הנפקא מינה בין המראות השונים. מה משמעות האיסור להסתכל בה,...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

ברכת הגשמים

מה מברכים על הגשמים? הגמרא שואלת על הסתירה שבמשנה נאמר שמברכים על הגשמים הטוב והמטיב, ובברייתא נאמר מודים אנחנו לך. על...

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

  • 1
  • 2
toraland whatsapp