מפרי הארץ הטובה

מאמרים

ט"ו בשבט - תורה, מקדש, עם וארץ

מאמרו של הרב דב כהן אודות תורה, מקדש, עם וארץ והקשר לט"ו בשבט. מתוך שער א' של הספר" מפרי הארץ הטובה"

הרב דב כהן

מאמרים

וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה

מדוע מברכים ברכת המזון גם בחו"ל ומודים שם על הארץ הטובה? מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב בן ציון קריגר

מאמרים

ט"ו בשבט - יום חיבת הארץ

על מצוות החיבה לארץ ישראל בט"ו בשבט - מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הערך הסוציאלי של ט"ו בשבט

קדושת האדמה בארץ ישראל והערך הסוציאלי בט"ו בשבט. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב יעקב אריאל

מאמרים

ט"ו בשבט לאילן ולאדם

הקשר בין האדם הארצישראלי והאילן. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ט"ו בשבט ולימוד תורה

על הקשר בין לימוד תורה וט"ו בשבט. מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

מאמרים

ט"ו בשבט - ההלכה והטבע

כיצד נקבע מועד ט"ו בשבט בלוח השנה העברי? הרב סוחובולסקי במאמר מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

ט"ו בשבט: בין ייעוד למציאות

מדוע לא נקרא ט"ו בשבט ר"ה לפירות האילן במקום לאילן? הרב יואל פרידמן במאמר מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עליית השרף באילנות

עליית השרף והתחדשות האדמה בט"ו בשבט. מאמרו של הרב ותקין מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב דורון ותקין

toraland whatsapp