ט"ו בשבט

מאמרים

בין ט''ו בשבט לט''ו באב

לכאורה אין שום קשר בין ט"ו בשבט לט"ו באב, רק לעניין שאין אומרים בהם תחנון. בעיון זה ננסה לראות שיש קשר בין שני הימים...

הרב צבי שורץ

מאמרים

ט"ו בשבט: ההלכה והטבע

ט"ו בשבט נקבע בתור ראש השנה לאילנות לעניין חישוב שנות ערלה ונטע רבעי, ולעניין קביעת השנים לחיוב מעשרות. זאת משום שעד...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות?[1]

מדוע לאילנות יש צורך בשני ראשי שנים, בעוד שלדברים אחרים די בראש השנה אחד?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

אילן אילן במה אברכך

מההשוואה של האדם הלומד תורה לאילן, אפשר ללמוד שתי נקודות מרכזיות. אותו אילן - מבורך בכל טוב, ועם זאת, אין ביטחון...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

"כי תבואו אל הארץ…ונטעתם"

העיסוק בנטיעות ובבניין הארץ הוא זה אשר מעמיק את קשרנו הרוחני לארץ שמתגלה בקיומם של המצוות התלויות בארץ באופן יותר נרחב

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

נטיעה של חסד

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הגיע ועמו אנו מציינים בנוסף לענייני מצוות הארץ שבפירות גם את חשיבות נטיעת עצים בארץ ישראל

מערכת אמונת עיתך

מאמרים

חרקים בפירות יבשים

להלן מספר דוגמאות מן הבדיקות שערכנו בחודש שבט בפירות יבשים בשנה זו בהשוואה לבדיקות שנערכו אשתקד

מעבדת מכון התורה והארץ

מאמרים

נטיעות בארץ ישראל המתחדשת

לרגל ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות (הלכה נפסקה כבית הלל) נסקור בקצרה חמישה מיני עצים מוכרים וחביבים.

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

ט"ו בשבט וקדושת הארץ

נדמיין את ט"ו בשבט לפני אלפיים שנה, בשנת ג' תש"ע (גם אז חל הוא בשבת), מה עשו באותו ליל שבת בארץ ישראל, כאשר בית המקדש...

הרב יהודה הלוי עמיחי