ט"ו בשבט

מאמרים

לאכול מפריה דווקא

האם מנהג אכילת הפירות בט"ו בשבט הוא דווקא מפירותיה של ארץ ישראל?

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

בין פרשת בשלח לט''ו בשבט

הקשר בין ירידת המן בפרשת בשלח למצוות התלויות בארץ, ומכאן גם הקשר לט"ו בשבט

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מנהג "סדר ליל ט"ו בשבט"

מנהג בקהילות ישראל לקיים סדר טו בשבט, ויש בכך מעלות מיוחדות. הרב אהוד אחיטוב מבאר את מקור המנהג.

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הלכות חג בחג

ראש השנה איננו יום הדין של האילנות, שהרי המשנה (ראש השנה פ"א מ"ב) אומרת שבארבעה פרקים העולם נידון ובעצרת – השישי בסיוון...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ראש השנה לאילנות בשנה פשוטה ובשנה מעוברת

מהו הגורם שמחמתו נקבע חודש שבט להיות ר"ה, והאם גורם זה הוא נכון אף בחודש שבט בשנה מעוברת?

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

מהו ט"ו בשבט?

משמעות "ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט" הוא דווקא לפירות האילן ולא לנטיעה, שראש השנה שלה בא' בתשרי

הרב נעם חיים כהן

מאמרים

עלית השרף באילנות

בעיצומו של החורף, באמצעיתו של חודש שבט מתחיל השינוי של הזמנים להשפיע על הצומח. בראש השנה לאילנות מתחיל השרף לעלות באילן,...

הרב דורון ותקין

מאמרים

נטיעתם של צדיקים

שלוש שנים חלפו מאז אותו יום מר ונמהר בו נלקח מאיתנו חברנו הרב שמעון בירן הי"ד. זמן זה, של שלוש שנים - מזכיר לנו את שלוש...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

נטיעה של חסד לט"ו בשבט

אלא היו זהירים בנטיעה שנא' "ונטעתם כל עץ מאכל", כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, כך אתם תטעו לבניכם ואל יאמר אדם...

הרב יואל פרידמן