ט"ו בשבט

מאמרים

מחודש כסלו לחודש שבט

הרבה אנו יכולים ללמוד מן האילנות. יש בהם מחשבה לעתיד: האילנות אוגרים את השרף לצורך הוצאת הפירות העתידיים. ויש בהם דבקות...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

לזכרו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

ב-כ' כסלו תשנ"ו עלה הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל השמיימה. מלבד היותו מחנך דגול שהשפעתו על חינוך הדור היתה רבה, הקשר שלו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ט"ו בשבט

יש לשאול מדוע ביום שמתחילים הפירות לחנוט, אין אומרים תחנון? לכאורה משמעות היום היא משמעות הלכתית גרידא ונוגעת לקביעת...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

האתרוג בט"ו בשבט

אילן בתר חנטה, תבואה וזיתים בתר שליש, (הולכים אחרי הבאת שליש גידול), ירק בתר לקיטה. באתרוג אנחנו הולכם אחרי עונת הלקיטה....

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

מאמרים

חג לאילנות או לאדם?

בגן הילדים חוגגים את הזמן המיוחד שיהיה ביום חמישי, בשירים ובפירות. יודעי ההלכה יודעים להגדיר שאין מדובר בחג מיוחד שהרי...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

ונתתי גשמיכם בעיתם

הגשם הוא ברכת שמים, ברכה טבעית שמתקבלת בפשטות – יורד גשם, וגם כשאיננו יורד מתייחסים לזאת בטבעיות – לא יורד, אבל גישה זו...

הרב דורון ותקין

מאמרים

דף טו בשבט לילדים בשיתוף אל עמי

דף הסבר ולימוד על ט"ו בשבט לילדים, בהוצאת מכון התורה והארץ ובשיתוף 'אל עמי'.

מאמרים

תקציר הלכות לט"ו בשבט

'ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו' (משנה ראש השנה פ"א מ"א). על...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

אוצר התורה והארץ לט"ו בשבט

פירותיה הקדושים של הארץ וזהירות מחרקים בשבעת המינים - עלון לט"ו בשבט מבית מכון התורה והארץ