ט"ו בשבט

מאמרים

אילן אילן במה אברכך

מההשוואה של האדם הלומד תורה לאילן, אפשר ללמוד שתי נקודות מרכזיות. אותו אילן - מבורך בכל טוב, ועם זאת, אין ביטחון...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

האתרוג בט"ו בשבט

אילן בתר חנטה, תבואה וזיתים בתר שליש, (הולכים אחרי הבאת שליש גידול), ירק בתר לקיטה. באתרוג אנחנו הולכם אחרי עונת הלקיטה....

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

מאמרים

"כי תבואו אל הארץ…ונטעתם"

העיסוק בנטיעות ובבניין הארץ הוא זה אשר מעמיק את קשרנו הרוחני לארץ שמתגלה בקיומם של המצוות התלויות בארץ באופן יותר נרחב

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

חג לאילנות או לאדם?

בגן הילדים חוגגים את הזמן המיוחד שיהיה ביום חמישי, בשירים ובפירות. יודעי ההלכה יודעים להגדיר שאין מדובר בחג מיוחד שהרי...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

ונתתי גשמיכם בעיתם

הגשם הוא ברכת שמים, ברכה טבעית שמתקבלת בפשטות – יורד גשם, וגם כשאיננו יורד מתייחסים לזאת בטבעיות – לא יורד, אבל גישה זו...

הרב דורון ותקין

מאמרים

דף טו בשבט לילדים בשיתוף אל עמי

דף הסבר ולימוד על ט"ו בשבט לילדים, בהוצאת מכון התורה והארץ ובשיתוף 'אל עמי'.

מאמרים

נטיעה של חסד

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הגיע ועמו אנו מציינים בנוסף לענייני מצוות הארץ שבפירות גם את חשיבות נטיעת עצים בארץ ישראל

מערכת אמונת עיתך

מאמרים

תקציר הלכות לט"ו בשבט

'ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו' (משנה ראש השנה פ"א מ"א). על...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

אוצר התורה והארץ לט"ו בשבט

פירותיה הקדושים של הארץ וזהירות מחרקים בשבעת המינים - עלון לט"ו בשבט מבית מכון התורה והארץ