ט"ו בשבט

מאמרים

עליית השרף באילנות

עליית השרף והתחדשות האדמה בט"ו בשבט. מאמרו של הרב ותקין מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב דורון ותקין

מאמרים

חשבון הנפש בראש השנה לאילנות

הרב שמעון בירן הי"ד במאמרו אודות חשבון הנפש שעלינול עשות בר"ה לאילנות. מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב שמעון בירן הי"ד

מאמרים

מחנוכה לט"ו בשבט

"כי האדם עץ השדה" - הרב יואל פרידמן על ההקבלה בין האדם לאילן. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב יואל פרידמן

מאמרים

אשרי עין ראתה זאת

על ט"ו בשבט בזמן בית המקדש מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב יהודה עמיחי

מאמרים

פרי הארץ

מאמרו של הרב יעקב אריאל אודות עבודת החקלאות בתורה מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב יעקב אריאל

מאמרים

קדושת פירות ארץ ישראל

מאמרו של הרב חיים דרוקמן אודות קדושת פירות ארץ ישראל. מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב חיים דרוקמן

מאמרים

תיקון הפירות והאדם

מאמרו של הרב יגאל אריאל אודות תיקון הפירות באדם. מתוך שער ב' בספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב יגאל אריאל

מאמרים

לאכול מפריה

מאמרו של הרב גבריאל אודות החשיבות באכילת פירות א"י. מתוך שער ב' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

מקור המנהג באכילת פירות ארץ ישראל

מאמר אודות מקור המנהג באכילת פירות ארץ ישראל מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב אהוד אחיטוב