ט"ו בשבט

מאמרים

נטיעת אילנות - כאתחלתא דגאולה

מאמרו של הרב עוזי קלכהיים אודות 'נטיעת אילנות כאתחלתא דגאולה' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב עוזי קלכהיים

מאמרים

נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'

מאמרו של הרב מרדכי אילון בנושא:"נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'" מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב מרדכי אילון

מאמרים

נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי

מאמרו של הרב שלמה אבינר אודות 'נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב שלמה אבינר

מאמרים

'ענפיכם תתנו ופריכם תשאו'

מאמרו של הרב יהודה זולדן מתוך שער ג' של הספר 'פרי הארץ הטובה' '

הרב יהודה זולדן

מאמרים

ט"ו בשבט חוגגים עם פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל

בט"ו בשבט אנו חוגגים את חגה של הארץ, מספרים בשבחה ומהללים את פירותיה, אך שולחנות חג רבים, עמוסי כל טוב - שאינו מארץ...

מאמרים

מבט להלכה עם הרב אהוד אחיטוב ברשת מורשת, בנושא ט"ו בשבט, מוצאי שביעית ועוד, האזינו לשיעור

שיעור בנושא עניינו של ט"ו בשבט, משמעותו ההלכתית של היום, מוצאי שביעית וההשלכות ההלכתיות העולות מכך, עם הרב אהוד אחיטוב...

מאמרים

תיקון העולם בנטיעות

חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, המובלט בתקפו בעץ החרוב

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

מאמרים

בין ט''ו בשבט לט''ו באב

לכאורה אין שום קשר בין ט"ו בשבט לט"ו באב, רק לעניין שאין אומרים בהם תחנון. בעיון זה ננסה לראות שיש קשר בין שני הימים...

הרב צבי שורץ

מאמרים

ט"ו בשבט: ההלכה והטבע

ט"ו בשבט נקבע בתור ראש השנה לאילנות לעניין חישוב שנות ערלה ונטע רבעי, ולעניין קביעת השנים לחיוב מעשרות. זאת משום שעד...

הרב אברהם סוחובולסקי