ל"ג בעומר

מאמרים

נישואין בימי ספירת העומר בגין הקורונה

נוהגים שאין נושאים נשים בימי ספירת העומר, ועתה בגין הקורונה התבטלו חתונות שהיו אמורות להתקיים עד חג הפסח. נשאלת השאלה...

הרב רצון ערוסי

מאמרים

הפיוט בר יוחאי

מחברו של הפיוט הוא רבי שמעון לביא, שהיה מגולי ספרד. הוא חיבר פרוש על הזהר בראשית, שמות, בשם כתם פז, בסוף הספר הופיע השיר...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מה שמח בל"ג בעומר?

כמה דברים קרו בל"ג בעומר, אבל נדמה שהם בעיקר אסונות ונפילות שיכולים להיות סיבה ליום אבל ולא ליום של שמחה. מה מצאו חכמינו...

הרב יוני לביא | אתר מילה טובה

מאמרים

מה שמח בל"ג בעומר?

כמה דברים קרו בל"ג בעומר, אבל נדמה שהם בעיקר אסונות ונפילות שיכולים להיות סיבה ליום אבל ולא ליום של שמחה. מה מצאו חכמינו...

הרב יוני לביא

מאמרים

ספירת קטן שהגדיל בימי ספירת העומר בברכה

קטן שהגדיל בימי ספירת העומר, האם רשאי או אף צריך להמשיך ולספור בברכה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ספירת העומר פעמיים מספק

מי שמסופק איזה יום הוא לספירת העומר האם יכול לברך ולומר את שני הימים שמסופק בהם, כגון: היום חמישה ימים לעומר, היום ששה...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ספירת העומר בבין השמשות

מי שמכניס את השבת מוקדם (בגלל שעון קיץ) ורוצה לאכול מוקדם כיצד ינהג בענין תפילת ערבית, ספירת העומר וסעודת ליל שבת?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ספירת העומר וקו התאריך

קו התאריך יוצר ביחס לספירת העומר בעיה חמורה (בלי קביעה עקרונית האם הוא מעלות מירושלים או בקו התאריך הבינ"ל). העוברו...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

קיום מצוה על תנאי

האם ניתן להתנות על מעשה מצוה שמקיימו עתה שבמצב מסוים לא יצא בו ידי חובה, כדי שיוכל לקיימו אח"כ ביתר שלמות.

הרב יעקב אפשטיין

  • 1
  • 2