ל"ג בעומר

מאמרים

טעמי השמחה בל"ג בעומר ומשמעותם המעשית

ישנן מנהגים שונים באבלות של ספירת העומר, אך קיימת תמימות דעים בפוסקים שבל"ג בעומר עצמו ניתן לשיר ולנגן בכלי נגינה

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

נישואין בימי ספירת העומר בגין הקורונה

נוהגים שאין נושאים נשים בימי ספירת העומר, ועתה בגין הקורונה התבטלו חתונות שהיו אמורות להתקיים עד חג הפסח. נשאלת השאלה...

הרב רצון ערוסי

מאמרים

הפיוט בר יוחאי

מחברו של הפיוט הוא רבי שמעון לביא, שהיה מגולי ספרד. הוא חיבר פרוש על הזהר בראשית, שמות, בשם כתם פז, בסוף הספר הופיע השיר...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מה שמח בל"ג בעומר?

כמה דברים קרו בל"ג בעומר, אבל נדמה שהם בעיקר אסונות ונפילות שיכולים להיות סיבה ליום אבל ולא ליום של שמחה. מה מצאו חכמינו...

הרב יוני לביא | אתר מילה טובה

מאמרים

מה שמח בל"ג בעומר?

כמה דברים קרו בל"ג בעומר, אבל נדמה שהם בעיקר אסונות ונפילות שיכולים להיות סיבה ליום אבל ולא ליום של שמחה. מה מצאו חכמינו...

הרב יוני לביא

מאמרים

להניף את העומר

אודות מנחת העומר המובאת בט"ז ניסן והיסודות ההלכתיים התלויים בה: ההיתר לקצור לאכול מן התבואה החדשה, היתר איסור 'חדש'...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

ספירת העומר וקו התאריך

בספירת העומר אנו מקפידים על מנין הימים המדויק, מה יעשה מי שעבר את קו התאריך וחסר לו יום לספירה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ספירת העומר בבין השמשות

ספירת העומר צריכה להתבצע בלילה. אך מה קורה כאשר מתפללים מוקדם, האם מותר לספור לאחר השקיעה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ספירת קטן שהגדיל בימי ספירת העומר בברכה

קטן שהגדיל בימי ספירת העומר, האם רשאי או אף צריך להמשיך ולספור בברכה?

הרב יעקב אפשטיין

toraland whatsapp