נושאים נוספים

מאמרים

חדש - טור קבוע בענייני פרשת השבוע בעלון "שבת בשבתו"

החל משבת הקרובה (פרשת לך לך), יתפרסם טורו הקבוע של הרב יואל יעקבי בעלון "שבת בשבתו" על ענייני פרשת השבוע. לצפייה בטור...

מאמרים

מסירות נפש לארץ ישראל - עליית הרמב"ן

בימים בהם אנו למדים מסירות נפש מהי, תזכורת למסירות נפשו של הרמב"ן לארץ ישראל על עלייתו ארצה כנגד הקשיים ומאמציו להחיות...

האגף לתרבות תורנית

מאמרים

לקראת חג החנוכה - שאלות הציבור ותשובות רבני המכון

חייל נשוי -כיצד יוצא ידי חובה? איך מפרסמים הנס בימינו? היכן ידליקו בחורי ישיבה את הנרות - בחדר האוכל או בחדרי השינה?...

מאמרים

Hannukah Miracle

The major turnaround in the miracle of Hanukkah cannot be summed up merely as the physical events—the Jews’ salvation...

Rabbi Doron Vatkin

מאמרים

הצלת שמן למנורה ב'צמיד פתיל'

מהו ההיתר להכנת שמן טהור למנורה על סמך דין 'צמיד פתיל'?

הרב עזריה אריאל

מאמרים

ט"ו באב

הגמרא (ל' ע"ב) מבררת את טעם השמחה ומקור היום טוב-ביום ט"ו באב

הרב שמואל דוד

מאמרים

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב

"יום שמחת ליבו", שהוא יום בניין בית המקדש, מתייחס ליום ט"ו באב העתידי. בו עתידה כנסת ישראל לצאת במחול לפני הקב"ה ולספר...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שלוש רגלים - שתים שהם ארבע

בהתבוננות עמוקה במהות רגלים אלו מוצאים אנו הבדלים בולטים בין פסח וסוכות לבין שבועות ושמיני עצרת - כשפסח וסוכות הם רגלים...

הרב צבי שוורץ