נושאים נוספים

מאמרים

תפילת נחם

תפילת נחם הנאמרת בתשעה באב, יש הנוהגים לאומרה בכל התפילות ויש הנוהגים לאומרה רק בתפילת המנחה. נשאלת השאלה מדוע נחלקו...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ט"ו באב

מנהג קבוע הונח כסימן לדורות על קביעות הקשר שבין ישראל לקב"ה, ודווקא במקום המשכן והמקדש מקום ששכינתו של מקום מאירה, כדי...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

לקראת השנה הבעל"ט - איך חיים מתוך שמחה?

דניאל מזרחי, אדם ירא שמים בעל טור ב'הידברות', במאמר מרגש על איך חיים מתוף שמחה על אף (ואולי בזכות) הקשיים.

דניאל מזרחי מתוך 'הידברות'

מאמרים

הצופים לירושלים

מספר הלכות תלויות בקו אווירי הנקרא צופים בסביבות ירושלים, חלקם בזמן במקדש וחלקם גם לאחר החורבן. נברר באילו נושאים חלות...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

תפילה מרגשת לחודש אלול

תפילה עתיקת יומין ומרגשת לחודש אלול שמקורה בספרי התחינות בשפת היידיש ומיועדת לאימהות. נאמרת בכל אחד מימי חודש אלול וכן...

מאמרים

קריאת מגילות בשלושה רגלים

בלוח א"י מיסודו של הרב י"מ טוקצ'ינסקי זצ"ל נאמר שאם קוראים במגילת שיר השירים מגליון כספר תורה יש לברך על מקרא מגילה...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

השמחה בחמשה-עשר באב

ייחודה של השמחה בהבאת הרוגי ביתר לקבורה בחמישה עשר באב

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

השמחה בחמשה-עשר באב

מדוע אין נפילת אפיים ביום חמישה עשר באב וטעמים נוספים לשמחת היום הזה

הרב אהוד אחיטוב