סוכות

מאמרים

הלכות ארבעת המינים במוצאי שביעית

כיצד יש לנהוג בפירות, ירקות וארבעת המינים במוצאי שנת השמיטה? הרב יהודה עמיחי משיב

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שאלות ותשובות לחג הסוכות

מהו "מצטער"? האם אפשר לעשות סכך מצמח שגדל במרפסת? האם עדיף שלא לטייל בחג הסוכות? שאלות הציבור ותשובותיהם של רבני המכון

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

האם מותר לקשט את הסוכה בפירות שביעית?

שאלה של פעם בשבע שנים. האם מותר לקשט את הסוכה בפירות הקדושים בקדושת שביעית למרות החובה שלא להשחיתם?

הרב אהוד אחיטוב ב'ערוץ 7'

מאמרים

זריזים במצוות

יום הכיפורים חלף עבר, בהתעלות עצומה בכל עם ישראל. והנה אנו עוברים לימים שלפני סוכות, ימים בהם עם ישראל מתכונן לקראת החג...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

בנית סוכות ברחובות ארץ ישראל

חכמים התירו לבנות סוכה ברשות הרבים בסמוך לפתח הבית או החנות, אך לא במרכז רשות הרבים, אם כי בעל הסוכה יהיה חייב לפצות מי...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

פרגולות כסוכות

דין פרגולה קבועה כסוכה- האם קני הגג יכולים לשמש כסכך? איזה רווח בין הקורות כשר? האם יש דין לבוד בין הקנים? והאם חיבור...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

הערה בעניין קניית ד' מינים ע"י אב עבור בניו

ואם הקנה במעותיו ומתכוין לזכות לחבירו לא קנה חבירו אפילו אם אמר בפני עדים לצורך חבירי אני קונה במעותי אלא אם כן הודיעו...

מאמרים

בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת (תגובה)

תגובה למאמרו של הרב יגאל הדאיה שהתפרסם בגליון 06-בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת

הרב דוד כהן

מאמרים

בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת

רבים מיראי ה', החרדים על דברו, רגילים להשתמש בזכוכית מגדלת כדי לעמוד מקרוב על כשרות האתרוג ולוודא שאין בו שינוי מראה...

הרב יגאל הדאיה