סוכות

מאמרים

האם מותר לקשט את הסוכה בפירות שביעית?

שאלה של פעם בשבע שנים. האם מותר לקשט את הסוכה בפירות הקדושים בקדושת שביעית למרות החובה שלא להשחיתם?

הרב אהוד אחיטוב ב'ערוץ 7'

מאמרים

זריזים במצוות

יום הכיפורים חלף עבר, בהתעלות עצומה בכל עם ישראל. והנה אנו עוברים לימים שלפני סוכות, ימים בהם עם ישראל מתכונן לקראת החג...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

בנית סוכות ברחובות ארץ ישראל

חכמים התירו לבנות סוכה ברשות הרבים בסמוך לפתח הבית או החנות, אך לא במרכז רשות הרבים, אם כי בעל הסוכה יהיה חייב לפצות מי...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

פרגולות כסוכות

דין פרגולה קבועה כסוכה- האם קני הגג יכולים לשמש כסכך? איזה רווח בין הקורות כשר? האם יש דין לבוד בין הקנים? והאם חיבור...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

הערה בעניין קניית ד' מינים ע"י אב עבור בניו

ואם הקנה במעותיו ומתכוין לזכות לחבירו לא קנה חבירו אפילו אם אמר בפני עדים לצורך חבירי אני קונה במעותי אלא אם כן הודיעו...

מאמרים

בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת (תגובה)

תגובה למאמרו של הרב יגאל הדאיה שהתפרסם בגליון 06-בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת

הרב דוד כהן

מאמרים

בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת

רבים מיראי ה', החרדים על דברו, רגילים להשתמש בזכוכית מגדלת כדי לעמוד מקרוב על כשרות האתרוג ולוודא שאין בו שינוי מראה...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

בין יום הכיפורים לסוכות

בימי הדין אנו עסוקים בעבודת ה' שלנו, בתשובה ובקרבת אלוקים, אנו עסוקים בהמלכתו של הקב"ה עלינו ועל כל העולם כולו, לעומת...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

על שלושה חגים העולם עומד

חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים. לכל חג דינים ומנהגים שונים המאפיינים אותו ומגדירים אותו מבחינה הלכתית. גם לחג הסוכות...

הרב צבי שוורץ