סוכות

מאמרים

הערבה אינה אקליפטוס

בחוברת אמונת עתיך (גליון 12 עמ' 12) כתב הרב יהודה עמיחי שליט"א להתיר לקיחת ענפי אקליפטוס כערבה בשעת הדחק, בהסתמך על שיטת...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

פרגולות כסוכות

דין פרגולה קבועה כסוכה- האם קני הגג יכולים לשמש כסכך? איזה רווח בין הקורות כשר? האם יש דין לבוד בין הקנים? והאם חיבור...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

סכך שנשמט ממקומו

ישנם מקרים, שעקב רוח חזקה או גשמים, נשמט הסכך ממקומו ונוצר בגג הסוכה שטח גדול מג' על ג' טפחים שאינו מכוסה בסכך. מה מותר...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

בנית סוכות ברחובות ארץ ישראל

חכמים התירו לבנות סוכה ברשות הרבים בסמוך לפתח הבית או החנות, אך לא במרכז רשות הרבים, אם כי בעל הסוכה יהיה חייב לפצות מי...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

תקנת השבין בגזל סוכה

תקנת השבים גבי סוכה הבנויה מעצים גזולים או שאולים שלא מדעת בעלים- האם היושב בסוכה זו יוצא ידי חובת המצווה.

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ברכת בריך רחמנא על אתרוג מורכב

האם ניתן לברך על אתרוג מורכב או ספק מורכב, כשאין אתרוג אחר? האם ניתן לברך עליו ברכה בארמית, "בריך רחמנא אקב"ו על נטילת...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

אתרוג לא מורכב או אתרוג בחזקת שלא מורכב

<p>על האתרוגים ניתן למצוא שתי נוסחים בדבר ההשגחה על כשרות האתרוג. יש שכתוב עליו שהאתרוג&nbsp;<strong>לא...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

שמחת בית השואבה בזמן הזה

מדוע אנו מסתפקים באירועים שהם רק 'זכר' לשמחה בית השואבה? האם יש דין שעל שמחה זו להתקיים דווקא כאשר המקדש קיים? האם שמחה...

הרב הלל בן שלמה

מאמרים

ערעור על כשרות אתרוגי ארץ ישראל

מכתב ערעור על כשרות אתרוגי ארץ ישראל, שקיבל הראי"ה קוק זצ"ל כשאלה בדבר הכשרות שהעניק לאתרוגי א"י המיוצאים לחו"ל

הרב צבי הירש שוואדראן

toraland whatsapp