סוכות

מאמרים

על שלושה חגים העולם עומד

חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים. לכל חג דינים ומנהגים שונים המאפיינים אותו ומגדירים אותו מבחינה הלכתית. גם לחג הסוכות...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

הסוכה - בניית ביתו של עם ישראל

<p>יש בחג הסוכות שבו אנו יוצאים מהבית החזק והחסון שלנו, בית האבן, הבטון והברזל ועוברים דירה לסוכה, סוכה של מחיצות עץ...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

ארבעה ושבעה מינים בסוכות עזרא ונחמיה

בספרי עזרא ונחמיה ישנה התייחסות רחבה לקיום מצוות חג הסוכות על ידי עולי בבל

הרב יהודה זולדן

מאמרים

דין "כל שתיעבתי" באתרוג המורכב

האם אתרוג מורכב אסור ע"פ הגמ' שמ"כל מה שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל"?

הרב נתן רבינוביץ'

מאמרים

"ארבעת המינים" - ייחוד ואיחוד

"אתרוגין ולולבין והדסין וערבין דנחל". בעיון זה רוצים אנו למצוא את המשותף בין מינים אלו ולהבין במה נשתנו אלו ממינים...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

כשרות הלולב הקנרי

האם כשציוותה התורה על "כפות תמרים" כוונתה היתה לשלול דקלים שאין להם תמרים או שפירותיהם אינם אכילים? האם הדקל הקנרי,...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

אתרוגי מרוקו

על אתרוגי מרוקו היתה מסורת שהם מוחזקים ככשרים ובלתי מורכבים, כפי שהעידו בכמה מספרי האחרונים, לפני כ-15 שנים התעוררה שאלה...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

ארבעת המינים בשמיטה

הלכות מיוחדות יש לארבעת המינים בשנת השמיטה, הן בכניסתה והן ביציאתה

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

כשרות ארבעת המינים

אחת מהמצוות החשובות ביותר בחג הסוכות היא מצוות ארבעת המינים. במאמר זה ננסה לסכם את ההלכות המעשיות הנוגעות לכשרותם של...

הרב מרדכי וולנוב

toraland whatsapp