שבועות

מאמרים

ביכורי ענבים לאחר חנוכה

ישנם זנים שמשך הבשלתם או עמידתם על הגפן מבלי להירקב הוא ארוך יותר. לכן יבול הענבים המתחיל בסיוון, יכול להסתיים בחודשים...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

הזכרת שתי הלחם בשבועות

קרבן שתי הלחם עם הכבשים והמוסף של הקרבנות המצורפים אליו (שאינם כמוסף היום כפי' רש"י בפר' אמור מהספרא), מוסף זה ושתי הלחם...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הביכורים - אחרית כראשית

הביכורים נקראים ראשית "ראשית ביכורי אדמתך תביא אל בית ה' א‑להיך" ומן המצוות התלויות בארץ הם המצוה הראשונה. בתחילת הכניסה...

הרב צבי שורץ