במעגל השנה

מאמרים

והיית א"ך שמח – ימי 'בין המצרים' – מצער לשמחה

בשלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב יש כמה איסורי אבלות וצער. במאמר זה נביא בקצרה את דיני האבלות מראש חודש אב,...

הרב צבי שורץ

מאמרים

ביעור ווידוי מעשרות

מהו ביעור מעשרות? בשנה השלישית שלאחר שנת השמיטה צריך לבער את המעשרות מן הבית. זמן הביעור הוא בערב שביעי של פסח, יש כאלה...

מאמרים

הדרכה לקניית חמץ לאחר הפסח

חכמים אסרו את השימוש בחמץ שעבר עליו הפסח, ואנו יכולים להיתקל בהלכה זו הן בבית, בשימוש במוצרים ששכחנו למכור, והן ברכישת...

הרב יצחק דביר

מאמרים

ברכות המגילה ו'שהחיינו' בלילה וביום

האם יש לברך 'שהחיינו' גם בעת הקריאה ביום? מחבר המאמר מברר ע"פ הלכה את מעמדו ומעלתו של יום הפורים.

הרב יהודה זולדן

מאמרים

מחצית השקל לשנת תשפ"ד

שווי מחצית השקל כיום

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ט"ו בשבט ולימוד תורה

מה בין ט"ו בשבט ללימוד תורה?

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

קדושת הארץ בפירותיה

על קדושת הארץ ופירות ארץ ישראל באגדה

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

כ"ח באייר – בין שמואל הנביא ל'יום ירושלים'

כ"ח באייר הוא יום פטירתו של שמואל הנביא,בימינו קבעה הרבנות הראשית לישראל את יום כ"ח באייר, שבו שוחררו ירושלים, יום שמחה,...

הרב צבי שורץ

toraland whatsapp