במעגל השנה

מאמרים

סוף 'המגיד' וברכת גאל ישראל

תנאים עסקו בשאלה אילו פרקים מההלל נאמרים בסוף חלק 'המגיד' בליל הסדר, ומה נוסח הברכה שבה מסיימים את 'המגיד'.

הרב יהודה זולדן

מאמרים

מידע יישומי – טבת-אדר תשע"ח

מאמר זה כולל מידע בנוגע למשמעויות ט"ו בשבט לעניין מניין שנות ערלה והפרשת תרומות ומעשרות, ובנוגע לאיסור כלאיים, הפרשת חלה...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

מחצית השקל לשנת תשע"ח

נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור. מה שווי מחצית השקל כיום ואיך מחשבים...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מצוות התלויות בארץ בארבעת המינים - וסדר נטילת לולב

יוצאים לקנות את ארבעת המינים? הרב אהוד אחיטוב ממכון התורה והארץ עושה סדר - איך לבחור את האתרוג ,הלולב ,הערבה וההדס...

מערכת למעשה

מאמרים

פדיון כפרות - מדריך הלכתי ונוסח מלא

האם ראוי לעשות פדיון כפרות על תרנגול או שאולי עדיף לעשות זאת בכסף? מדריך הלכתי קצר ונוסח מלא לפדיון כפרות - לאשכנזים...

מערכת למעשה

מאמרים

מרחשוון – לייחודו של חודש חסר ייחוד

מרחשוון - לכאורה חודש חסר חשיבות, אין חגים, אין אירועים מיוחדים, אבל למרות השגרה הרבה בחודש אפשר למצוא בו משהו אחר-...

הרב צבי שורץ

מאמרים

שלושה ימים רצופים

לא יום ולא יומיים. ש-ל-ו-ש-ה ימים שלמים של תפילות ממושכות וארוחות משפחתיות בלתי נגמרות. ראש השנה יוצא הפעם צמוד לשבת,...

הרב יוני לביא | מילה טובה

מאמרים

החופש לחזור לעצמך

תפילת "כל נדרי" נחשבת לאחד מגולות הכותרת ונקודות השיא של היום הכי קדוש בשנה – יום הכיפורים. מה הקשר שלה דווקא ליום הזה?...

הרב יוני לביא | מילה טובה

מאמרים

מה עוצר אותנו בדרך לתשובה?

יש פער עצום בין הדיבורים הגבוהים והרצונות היפים לחזור בתשובה, לבין מה שקורה בפועל. מה גורם לפער? איך אפשר להתגבר עליו?

הרב יוני לביא | מילה טובה

toraland whatsapp