ערלה כללי

מאמרים

ערלה בשתילים המונחים על יריעת "פלריג"

האם אפשר למנות שנות ערלה משעת ההנחה על יריעות ה"פלריג"? (התורה והארץ חלק ה' )

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ערלה בעלי צבר אכילים

האם יש דין ערלה בצבר מזן "נפוליטיס", שהפרי שלו קטן ואינו נאכל, ואשר מגדלים אותו לאכילת העלים? (התורה והארץ ג' עמ' 121)

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ערלה ב"גאת"

האם יש איסור ערלה בצמח הגאת? (התורה והארץ חלק ה')

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

דיני ערלה, תרומות ומעשרות וברכה של עלי צמח הנאכלים

הצמח נפוליטיס הוא ממשפחת הקקטוסים, והמיוחד שבו הוא שאוכלים את עליו ולא את פריו (הזרעים). העלים נאכלים חיים ומבושלים....

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

לבבות דקלים

מה דין לבבות דקלים לגבי ברכות ולגבי ערלה, רבעי, תרומות מעשרות ושביעית?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

תכונות הפלפל החריף

האם הפלפל (פלפלת הגינה) הוא ירק או אילן ואם דינו אכן כאילן הרי שיש לו דין ערלה?

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

גידול רימוני ערלה

האם אפשר לגדל מטע של סוג רימון שחור (זן של רימונים שאיננו עשוי למאכל). יש בודדים שאוכלים אותו, וכעת רוצים לגדלו על מנת...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

נתינת זרוע לחיים וקיבה בימינו

כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה תדרשנה לפי שהיא כמת מצוה. ומצוה שאין לה רודפים רדוף אחרי' לעשותה שהמצוה מקטרגת...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ערלה בערבה

תושב אחד הישובים בערבה רוצה לגדל תאנים. הזנים החדשים של התאנה מניבים יבול כבר בשנה הראשונה. האם יהיה מותר לו לשווק פרי...

הרה"ג יעקב אריאל שליט”א