ערלה כללי

מאמרים

גירוף פירות ערלה

האם ניתן להקל ולהשאיר ע"ג הקרקע את השקדים שהם ערלה או שחייבים לגרוף אותם לפני קטיף השקדים המותרים?

הרב יעקב אוהב ציון

מאמרים

עציץ המונח על יריעת "פלריג"

האם יריעת "פלריג" חוצצת כאשר שתילים הנמצאים בשקיות מונחים עליה.

הרב יואל פרידמן

מאמרים

פטל עץ או ירק

סביב פרי הפטל ישנה מחלוקת פוסקים קדומה, האם הוא נחשב לירק או לפרי העץ? מה קובעת ההלכה כיום, וכיצד קביעה זו משמעותית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

נצרים וחוטרים בעצי פרי

"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה"

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

דיני ערלה

דיני ערלה מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

ערלה בתמרים הנטועים לנוי

אדם ההולך בגן ציבורי חדש ורואה תמרים שנשרו מן העצים, האם מותר לו לאכול אותם?

הרב עזריאל אריאל